fbpx

Høringsuttalelse til forslag om en bedre barselomsorg (Helse- og omsorgskomiteen)

Høringsuttalelser

Rapporter fra blant andre Jordmorforbundet understreker at kvinners barselsituasjon er truet. Dette påvirker ikke bare kvinnene og deres helsesituasjon, men også familien som omgir mødrene og barna. Her har fedre og eventuelle medmødre en selvsagt posisjon, som i liten grad er omtalt i forslaget.

Fedre, eventuelt medmødre, inkluderes ikke som tilstedeværende i det nyfødte barnets første tid. Ved dette går de glipp av den prekvalifiseringen til foreldreskapet denne viktige tiden gir. Reform erfarer at helsepersonell, sykehus og helsestasjon inntar et snevert sykdoms- og pasientperspektiv i sin tilnærming til familier med nyfødte barn, der bare mor og spedbarn er inkludert.

Vi vet at fedres deltakelse og involvering, har en vesentlig betydning for barnets utvikling. I tilfeller der ansvaret for barna deles av en medmor, har hun en tilsvarende viktig rolle.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Foreldrekurs om ungdoms kjærestevold

Mannsdagen 2019: Menn og seksualitet, menn som fedre mm

DebattForedrag

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon