fbpx

Høringsuttalelse til endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven (Arbeids- og sosialdepartementet og Kulturdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform støtter langt på vei departementenes forslag. I del I er det redegjort godt for hvorfor det er hensiktsmessig at varslere som opplever gjengjeldelse fra arbeidsgiver skal få tilgang til et lavterskeltilbud for behandling av sin sak. Vi er likevel enig med Likestillings- og diskrimineringsombudet i at saker av denne art kan være omfattende, og dermed også gå ut over andre saker som er under nemdas myndighet. Videre savner Reform en begrunnelse for hvorfor nemda ikke skal ha påleggskompetanse i å stanse, rette og sikre opphør av gjengjeldelse i varslingssaker, når nemda har denne kompetansen i gjengjeldelsessaker etter likestillings- og diskrimineringsloven. Vi anser de språklige presiseringene og forslagene til endringer i diskrimineringsombudsloven som positive. Det er viktig at lovtekst er i klarspråk og tilgjengelig for alle.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon