fbpx

Høringsuttalelse til autisme- og tourettesutvalgets innstilling NOU 2020:1 (Helse- og omsorgsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform støtter utvalgets anbefalinger om økt tilgjengelighet av tjenestetilbudene til personer ned autismespekterforstyrrelser eller Tourettes syndrom. Vi er kritiske til utvalgets manglende kjønnsperspektiv. Vi savner også en bedre tverrdepartemental tilnærming, og vi problematiserer departementets valg av høringsinstanser.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon