fbpx

Høringsuttalelse om forslag om etablering av lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering (Barne- og likestillingsdepartementet)

Reform støtter forslaget om at Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering og ilegge erstatning og oppreisning i slike saker. Vi ønsker også velkommen en styrking av veiledningsrollen til Likestillings- og diskrimineringsombudet, men understreker samtidig viktigheten av å sikre nok ressurser. I tillegg frarår vi å fjerne tallfestingen av utvalgssammensetningen i nemnda.  

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon