fbpx

Høringsuttalelse til NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene (Barne- og likestillingsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform støtter forslaget til en likedeling av foreldrepermisjonen mellom foreldrene, og forslaget om å gi fedre individuelle foreldrepengerettigheter. Forslagene vil være viktige skritt for å se menn som likeverdige omsorgspersoner med kvinner, og bør innføres raskt. Reform ønsker ikke en behovsprøving av barnetrygden, og vi går mot å skattlegge ordningen.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon