fbpx

Høringsuttalelse til forslag til regulering av konverteringsterapi (Kulturdepartementet)

Høringsuttalelser

Som et av verdens mest likestilte land har Norge et særlig ansvar for å stoppe den skadelige praksisen med såkalt «konverteringsterapi». Det er prisverdig at departementet har tatt initiativ til dette. Praksisen rammer menn i særlig grad, siden rammene for å være mann vanligvis er særlig trange i miljøer der «konverteringsterapi» foregår. Reform er samtidig uenige i en aldersgrense, og mener et forbud må gjelde absolutt. Vi er også kritiske til departementets begrepsbruk, som legitimerer utøverne av praksisen, og ikke ofrenes posisjon.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Fagseminar: Menn og spiseforstyrrelser

Seminar

Om menn og beslutningen om «å få barn eller ikke»

Ferskvareseminar

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon