fbpx

Høringsuttalelse til forslag til regulering av konverteringsterapi (Kulturdepartementet)

Høringsuttalelser

Som et av verdens mest likestilte land har Norge et særlig ansvar for å stoppe den skadelige praksisen med såkalt «konverteringsterapi». Det er prisverdig at departementet har tatt initiativ til dette. Praksisen rammer menn i særlig grad, siden rammene for å være mann vanligvis er særlig trange i miljøer der «konverteringsterapi» foregår. Reform er samtidig uenige i en aldersgrense, og mener et forbud må gjelde absolutt. Vi er også kritiske til departementets begrepsbruk, som legitimerer utøverne av praksisen, og ikke ofrenes posisjon.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon