fbpx

Høringsuttalelse om deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 pst. uttak og endring av kvotebegrepet (Barne- og likestillingsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform støtter forslaget om deling av foreldrepengeperioden i tre like deler ved 80 % uttak, og ser dette som en naturlig del av den generelle utvidelsen av fedre- og mødrekvoten. Utvidelsen av fedrekvoten i gjeldende ordning må anses som et skritt på vei til en reell todeling av foreldrepengeordningen, og det er da også selvsagt at fedre må gis selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger. Vi støtter en endring av begrepsbruken, men mener denne må frigjøres fra den tradisjonelle inndelingen i mor og far.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon