fbpx

Høringingsuttalelse til NOU 2023: 4 Tid for handling. Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste (Helse- og omsorgsdepartementet)

Høringsuttalelser

Den manglende kjønnsbalansen i helse- og omsorgsyrkene er et stort samfunnsmessig problem. Det er et reelt behov for å rekruttere flere menn inn i helse- og omsorgsyrkene, der vi i dag i realiteten kun henvender oss til halvparten av befolkningen. Kjønnskvotering er en mulig løsning på dette problemet. I tillegg må det settes inn en større innsats for å rekruttere gutter og menn til, og forhindre frafall av mannlige studenter i utdanninger til helse- og omsorgsyrkene. Reform har flere kunnskapsbaserte forslag til hvordan dette bedre kan ivaretas. Vi beklager samtidig at departementet fortsatt ikke aktivt inkluderer likestilling i et mannsperspektiv i sitt arbeid med innspill og høringer.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon