fbpx

Høring på statsbudsjettet 2024 – Stortingets familie- og kulturkomité

Innspill

Reform fastslår at støtten til dagens fire likestillingssentre videreføres på om lag samme nivå i 2024. Dette er viktig og riktig, men regjeringens uttalte mål om en videre styrking følges ikke opp. Regjeringen setter av midler til etableringen av et femte likestillingssenter på Vestlandet. Reforms støtte til dette er under klar forutsetning om at et nytt senter må ligge i sivilt samfunn og ikke i forvaltningen. Statlige oppgaver skal ikke finansieres gjennom et nytt senter. Reform registrerer også at kvinnebevegelsens organisasjoner får 1,4 millioner i diftsstøtte i budsjettforslaget. I en likestillingspolitikk som også skal omfatte menn er det naturlig at også organisasjoner som jobber med menn tilgodeses. Vi foreslår derfor at organisasjonen MannsForum gis driftsstøtte over statsbudsjettet i 2024.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon