fbpx

Høring på statsbudsjettet 2021 – Stortingets familie- og kulturkomité

HøringsuttalelserInnspill

Formuleringer i proposisjonen indikerer en sterkere statlig styring av sentrenes virksomhet. Det antydes videre at vi i dag ikke utnytter ressursene vi forvalter på en tilfredsstillende måte. Formuleringer som dette utfordrer likestillingssentrenes uavhengighet. Vi er ikke, og skal ikke være en del av det statlige virkemiddelapparatet. Stortingets flertall avviste så sent som 2013 et forslag om å innlemme sentrene i direktoratstrukturen. Vi oppfatter de nye signalene som et de facto forsøk på en omkamp om dette.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon