fbpx

Høring på Statsbudsjettet 2019 – Stortingets familie- og kulturkomité

HøringsuttalelserInnspill

Vi anmoder Stortinget om å følge opp årets svært positive beslutning om å samle landets fire likestillingssentre organisatorisk, med et reelt løft for å sikre og styrke driften. Vi vil også peke på det særegne behovet for å sikre landet et likestillingssenter med fokus på gutter og menns situasjon. Reform er landets eneste ekspertmiljø på feltet, og et av få i verden. Dette skal vi i Norge være stolte av. Men selv om Reform er et anerkjent miljø, opplever vi stadig at behovet for det vi gjør undervurderes, og dels også motarbeides. Det er i denne sammenheng grunn til å understreke at Reform er et svært sårbart miljø, som per i dag har en for lav grunnbevilgning til å sikre et minimum bemanningsnivå.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon