fbpx

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen (Kunnskapsdepartementet)

Høringsuttalelser

Reform mener at høringsforslaget i større grad enn i gjeldende tekst anerkjenner det faktiske etniske og kulturelle mangfoldet i det norske samfunnet, og at det legger til grunn en forståelse av at kultur og identitet skapes i samspill og endres over tid. Dette er vi glade for.

Det foreliggende forslaget er samtidig preget av at mange av formuleringene blir for generelle. Vi savner særlig en utdyping av begrepene likestilling, diskriminering og mangfold, og en uttrykt forståelse av hvordan kjønn og andre identitetsaspekter former skolen som institusjon i dag.

Les PDFen for våre forslag til presiseringer.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon