fbpx

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2004-2007)

Høringsuttalelser

Gjennom målsetting med å redusere volden mot kvinner og barn, tilslutter Reform seg handlingsplanens intensjoner. Gjennom vårt praktiske arbeid i møte med menn, arbeider vi aktivt med å forebygge og ha fokus på aggresjons- og voldsproblem, eks. gjennom sinnemestringsgrupper. Likevel vil vi problematisere innholdet i den foreliggende handlingsplanen. Reform etterlyser et bredere utgangspunkt for den politikk- og tiltaksutforming som gjøres, som også inkluderer den volden menn utsettes for i nære relasjoner. Det er problematisk at innholdet i handlingsplanen reflekterer mangel på tiltak overfor menn som rammes av denne slik vold samtidig som handlingsplanen uttrykker viktigheten av å jobbe for faktisk likeverd mellom kjønnene.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Hva vi fikk utrettet i 2015

Menn på eldre- og seniorsentre

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon