fbpx

Forslag til tiltak for å beskytte barn mot overgrep (BFD 2004)

Høringsuttalelser

Reform støtter intensjonene i utvalgets mandat, og mener det er positivt og nødvendig med tiltak som beskytter barn mot overgrep fra en eller begge foreldrene. Reform er derimot uenige i flere av de konklusjoner utvalget trekker. Utvalgets utgangspunkt er nærmest en ensidig forståelse av at det kun er fedrene som slår sine barn. Dette svekker utvalgets troverdighet med hensyn til forståelse og virkninger av foreslåtte tiltak. I tillegg står utvalgets utsagn om at samværsrett står sterkt i Norge, i sterk kontrast til den praktiske virkeligheten øvrige instanser som arbeider nært fedre opplever.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon