fbpx

Forslag til systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn (2010: 8)

Høringsuttalelser

Selv om utredningen er omfattende registrerer vi at diskusjoner om kjønn, utover barnas, er fraværende. Spesielt er det viktig å gi en vurdering av de kjønnede aspektene ved barnehagesektoren, som «sikringen» av det pedagogiske tilbudet er ment å foregå innenfor. Vår erfaring er at kjønnede dimensjoner og kvaliteter ved barnehagens tilbud ofte henger sammen. Uten å trekke inn kjønn vil viktige tiltak og skjevheter ved foreslåtte tiltak overses.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon