fbpx

Forslag til struktur for likestilling (BLD 2012. NOU 2011:18)

Høringsuttalelser

Reform oppfatter utvalgets forslag til et helhetlig rammeverk for det statlige likestillingsarbeidet som godt. I de foreslått økte ressursene ligger muligheter for å trekke menn sterkere med i arbeidet for likestilling mellom kjønnene. Reform forventer at et nyopprettet likestillingsdirektorat integrerer mannsperspektivet i likestillingen mellom kjønnene.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon