fbpx

Forslag til regjeringens rapportering til Beijing +20 (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Høringsuttalelser

Beijing +20 er neste års internasjonale kvinnekonferanse i Rio, som oppfølging av den første i Beijing i 1995. Reforms innspill viser til at likestillingsbegrepet historisk kun har handlet om flere og styrkede rettigheter for kvinner. I dagens Norge handler likestilling om begge kjønn. Mannsperspektivet er sentralt fordi menns overrepresentasjon blant de privilegerte har sitt motstykke i overrepresentasjonen blant de sosialt marginaliserte. Vi påpeker en rekke områder der regjeringens forslag til rapport bør endres for nettopp å innarbeide mannsperspektivet på en bedre måte.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon