fbpx

Forslag til lovfesting av krisesentertilbudet (Ot.prp.nr.96, 2008-2009)

Høringsuttalelser

Et ukjent antall menn utsatt for vold i nære relasjoner og fedre med barn der mor er voldsutøver mangler i dag et krisesentertilbud. Reform – ressurssenter for menn er derfor svært positive til en generell lovfesting av krisesentertilbudet. Den gir disse målgruppene en selvfølgelig rett når de er i en tilsvarende situasjon som kvinner og mødre med barn utsatt for vold i nære relasjoner. Forutsetningen for tilretteleggingen for mannlige målgrupper ved krisesentrene og i kommunene er imidlertid ikke på plass i dag. Reform ser at det er nødvendig med en utvikling av krisesentertilbud av praktisk, organisatorisk og kunnskapsmessig karakter. Uten et slikt eksplisitt utviklingsarbeid vil den lovfestede rett til krisesentertilbud ikke gi noen reell konsekvens for målgruppene av menn.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon