fbpx

Forslag til kriminalisering av sex av sexkjøp (Ot.prp. nr. 48, 2007-2008)

Høringsuttalelser

Reform – ressurssenter for menn tolker lovforslagets formål til å være å bekjempe prostitusjon og menneskehandel gjennom holdningsdannelse, reduksjon av etterspørsel og

marked. Reform mener at prostitusjon kan innebære skadevirkninger både for de som selger og de som kjøper seksuelle tjenester, og følger i så måte departementets vurdering av fenomenet. Reform stiller seg imidlertid kritisk til innføringen av en ny straffebestemmelse om kriminalisering av sexkjøp. Vi opplever ikke at vi per i dag har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å uttale oss om konsekvensene og virkningen av et slikt virkemiddel på det nåværende tidspunkt.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon