fbpx

Forslag til endringer i barneloven – samvær under tilsyn (BLD 2012)

Høringsuttalelser

Reform støtter intensjonen bak endringsforslagene om å styrke barneperspektivet og å øke barns medvirkning. Imidlertid reagerer vi på at foreldrenes voldsbruk blir ubalansert fremstilt. Høringsnotatet bygger etter vårt syn opp under en fordom om at det bare er menn som er voldelige, og som barn trenger beskyttelse mot. Slik sett kan notatet bidra til at annen vold mot barn går under radaren.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Menn i sykepleierutdanning

Hva gjorde Reform i 2017?

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon