fbpx

Forslag om endringer i barnehageloven (Ot.prp. nr. 72, 2004-2005)

Høringsuttalelser

Barnehagene er en viktig arena for sosialisering generelt og kjønnssosialisering spesielt. Vi ser derfor med bekymring på den skjeve personalmessige kjønnsfordelingen i barnehagesektoren. Vi ønsker at både myndigheter og personalet i barnehagene setter fokus på hvilken utfordring dette representerer, at det settes inn innsats for å fremme en mer balansert kjønnsfordeling blant barnehavepersonell, og at det arbeides med å øke de ansattes kompetanse om kjønn og likestilling.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon