fbpx

Barnelovutvalgets forslag til endringer i barneloven (NOU 2008:9)

Høringsuttalelser

Reform mener det er svært positivt at Barneutvalget innledningsvis gjør eksplisitt at foreslåtte endringer i barneloven gjøres ut fra et barneperspektiv og et perspektiv.

der begge foreldres tid, ansvar, omsorg og medbestemmelse over vesentlige sider ved barnets liv står sentralt. Ved nærmere gjennomlesning observerer Reform likevel at rapporten preges av en grunnleggende oppfatning at mor er en bedre omsorgs- og ansvarsperson for barn enn far. Det er uheldig at en utredning som skal ha barnets beste i fokus, på vesentlige områder argumenterer ut fra foreldrenes (og da primært mors) interesser.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon