fbpx

Massiv motstand mot uthuling av fedrekvoten

Fedrekvoten er det enkeltstående likestillingspolitiske grepet som har endret Norge mest de siste tiårene. Forslaget om unntaksbestemmelser undergraver ordningen og må trekkes, mener Reform.

Samtlige organisasjoner av betydning som har uttalt seg ber regjeringen trekke sitt forslag om nye unntaksbestemmelser. Reform tror dette vil bli lyttet til, og oppfordrer til at fedrekvoten sikres som en vesentlig institusjon for likestillingen i Norge.

Da høringsfristen for regjeringens forslag til nye unntaksbestemmelser for fedrekvoten gikk ut i går, var allerede mange av svarene klare og publisert på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets nettsider. Av disse er et overveldende flertall negative, og svært mange anbefaler regjeringen å trekke sitt forslag.

Blant disse er fortsatt NHO og LO, som lenge har advart mot regjeringens reduksjon i fedrekvoten. De får følge av organisasjoner som Virke, Spekter, KS, Akademikerne, Unio, HR Norge, Finans Norge, Likestillingssenteret, KUN senter for likestilling, Kvinnefronten, Norsk kvinnesaksforbund, Jurk – juridisk rådgivning for kvinner, Jussformidlingen og Mira-senteret. Det vil nok også bli lagt merke til at Likestillings- og diskrimineringsombudet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er svært klare i sin anbefaling til regjeringen.

Også Reform har avgitt høringssvar, der det legges særlig vekt på fedrekvotens historiske betydning for likestillingen.

– Fedrekvoten er det enkeltstående likestillingspolitiske grepet som har hatt størst endrende effekten på det norske samfunnet de siste tiårene, sier daglig leder Are Saastad.

– Det er ingen overdrivelse å si at fedrekvoten har medført en revolusjon for likestillingen i Norge. Det er derfor svært gledelig at advarslene mot å tukle med dette er så til de grader unisone, sier han.

Reform har tro på at regjeringen vil lytte til rådene den får.

“Vi velger å tro at regjeringen ikke gjennomfører de foreslåtte unntaksordningene, og at skritt tas for å bevare fedrekvoten som en vesentlig samfunnsutviklende institusjon i Norge”, heter det i Reforms høringssvar.

 

Les Reforms høringssvar til forslaget om nye unntaksbestemmelser for foreldrepengeordningen
Se oversikten over alle høringssvarene
Les høringsbrevet fra regjeringen

 

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon