fbpx
Print Friendly version of featured image

Mannsutvalget: Veien videre

Reform – ressurssenter for menn arrangerte frokostmøte og debatt om Mannsutvalgets rapport «Likestillingens neste steg». Arrangementet samlet politikere, forskere og samfunnsaktører for å diskutere rapportens innhold og dens betydning for framtidig politikk og samfunnsutvikling.  

Musikalsk start og fellesskap

Møtet åpnet med en musikalsk opptreden av Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad. Her ble det avslørt at Mannsutvalget, som Nordstoga selv har deltatt i, har startet alle sine møter på samme måte – med egenkomponert allsang. Publikum fikk dermed bli med på en musikalsk opplevelse uten like med et syngende utvalg.  

Deretter ble Are Saastad, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn, og også medlem av Mannsutvalget, introdusert. Han vektla den den store mediaoppmerksomheten lanseringen av utvalgets rapport har mottatt, og så på dette som et godt utgangspunkt for videre samtaler om tematikken.  

Saastad benyttet også anledningen til å framheve Reforms arbeid på feltet. — Det er nesten rørende at så mange nå snakker høyt om temaer vi har arbeidet med i mange år, sa han og la til at Reform er klare for å arbeide videre med menn og gutters likestillingsutfordringer i Norge.

En konstruktiv og lærerik prosess

Arrangementet ble ledet av Aslak Bonde, som startet med å spørre utvalgsleder Claus Jervell og utvalgsmedlemmene Julie Marie Borna Fossem og Brede Paulsen Hangeland om arbeidet i Mannsutvalget.

Jervell beskrev arbeidet som en lærerik prosess preget av konstruktive diskusjoner og mye kunnskapsutveksling. — Det å lytte til hverandre, kunne være uenige og si at det er greit å være uenige er viktig og bra.

Og så har vi lagt vekt på strukturer, områder hvor gutter og menn kommer dårligere ut, la han til. Han opplever at det kan bli snakket om som en konkurranse hvor man måler hverandre som enkeltindivider og hvem som er mest privilegert, og hvem som kan si hva, i stedet for å se hva man har til felles.

Fossem framhevet også den gode debattkulturen. Hun trakk fram at det var viktig å se på likestillingsproblemer som noe som ikke handler om menn som en gruppe, men om grupper av menn. Hangeland kalte rapporten for sympatisk og klok, og håpet at den ble lest av mange.

— Det er et mål at tiltakene om noen år skal framstå som en selvfølge

Bonde ga så hvert medlem fra Mannsutvalget mulighet til å trekke fram det viktigste tiltaket for dem. Det var stor enighet blant utvalgsmedlemmene at tiltakene som gjaldt menn som omsorgsperson og en mer praktisk skole og barnehage var særlig viktige.

Bonde forsøkte å kalle noen av tiltakene i rapporten for kontroversielle, men ble møtt med motstand fra flere. — Det er et mål at tiltakene om noen år skal fremstå som en selvfølge, svarte Fossem.

Liza Reisel beskrev også tiltakene som lite radikale, og trakk fram selvstendig opptjening av foreldrepenger for far og todeling av foreldrepermisjon som tiltak man allerede har andre steder i Norden.  

Bred politisk støtte

Da det var politikernes tur, var flere i salen spente på hvordan de ville forholde seg til Mannsutvalgets utredning framover. Det var bred enighet om at rapporten var nødvendig, og at det var behov for å ta menns likestillingsutfordringer på alvor.

Flere av forslagene ble diskutert, inkludert formålsparagrafen i likestillingsloven, en todeling av foreldrepermisjonen og en mer praktisk skole. Samtlige politikere takket for en god og grundig utredning, og påpekte at selv om rapporten nå skulle på en bred høringsrunde, måtte man ikke se bort fra at man allerede nå kunne utvikle politikk på feltet.

Bygger på den norske likestillingsmodellen

Til slutt delte Helene Aarseth, professor ved STK UiO, og Knut Oftung, fagdirektør i LDO verdifulle innsikter og tanker knyttet til rapporten. Med utgangspunkt fra et kjønns- og mannsforskningsperspektiv, framhevet de dens relevans i en tid preget av polarisering og motstand mot likestilling.

Aarseth pekte på at den økende polariseringen og det aggressive ordskiftet må sees på som symptomer på utenforskap og frustrasjon i samfunnet. Hun roste rapporten for å adressere disse utfordringene på en konstruktiv måte, samtidig som den bygger videre på den allerede gode norske likestillingsmodellen.

Oftung var enig i at rapporten representerer en positiv videreføring av norsk likestillingspolitikk. Han var imponert over at utvalget har klart å foreslå tiltak som ser ut til å ha bred politisk støtte.

Både Aarseth og Oftung trakk fram fleksibel skolestart og en bedre balanse mellom arbeids- og familieliv som viktige og sympatiske forslag. De vektla den universelle karakteren til disse tiltakene, og mente det var tiltak som ville ha en positiv effekt for absolutt alle i samfunnet.

Musikalsk avslutning

Arrangementet ble avsluttet med to sanger fra Aasmund Nordstoga og Åsmund Reistad, deriblant med Lillebjørn Nilsens passende sangen om arbeidermannen «Ola Tveiten».

Reform – ressurssenter for menn takker alle for oppmøtet på det som ble et bra og engasjerende arrangement. Fikk du ikke med deg arrangementet? Du kan se opptak av seminaret her:

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon