fbpx
Print Friendly version of featured image

Mannsdagen 2022: Oppsiktsvekkende mange kvinner støtter menns likestilling

Kvinner flest er mer opptatt av menns situasjon, enn det vi hittil har visst. Reformundersøkelsen 2022 viser også at kvinner i mange tilfeller er mer likestillingsorientert på menns vegne, enn menn selv er.

– Reformundersøkelsen slår sprekker i vante forestillinger om hvem som står i veien for menns likestilling. Motstand finnes, helt klart. Men altså ikke blant kvinner flest, sier Are Saastad, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn.

Saastad kaller funnet svært gledelig.

Kvinner går lenger enn menn

I Reformundersøkelsen blir deltakerne bedt om å vurdere viktigheten av 10 ulike likestillingsutfordringer for menn.

Spørsmålet stilles med henvisning til hva det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget bør ta tak i.

For hele hele åtte av disse utfordringene, sier flere kvinner enn menn seg “helt enig” eller “enig” i at disse er viktige spørsmål å ta tak i.

Frafall engasjerer aller flest

Blant emnene kvinner er særlig opptatt av er gutters frafall i skolen, menns egen aggresjon og voldsutøvelse, fravær av mannlige forbilder i skole og utdanning og menns manglende rom for å vise følelser.

For menn er det høyest rangerte temaet også gutters frafall i skolen. Som nummer to og tre på menns prioriteringsliste, er menns svakere stilling etter samlivsbrudd og fravær av mannlige forbilder i skole og utdanning.

Massivt flertall for prostatascreening

Undersøkelsen tar også for seg en av de viktigste dødsårsakene for menn i Norge – prostatakreft.

Tross rundt 5000 nye sykdomstilfeller i året, og nesten 1000 døde, er det forstatt ikke innført et screeningprogram for å avdekke sykdommen på et tidlig stadium.

Hele 84 prosent av den norske befolkningen er enige i at det bør innføres prostatascreening i Norge. Oppslutningen om dette gjelder på tvers av alle demografiske grupper. Svarene er altså uavhengig av alder, bosted, utdanning, seksuell orientering og kjønn.

Men – også på dette spørsmålet svare en høyere andel kvinner enn menn at de er enige i at prostatascreening bør innføres.

>Les Reformundersøkelsen 2022 om nordmenns holdninger til menn og likestiling

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt:

Are Saastad, daglig leder (917 24 293)
Ole Bredesen Nordfjell, fagsjef (408 58 057)

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon