fbpx
Print Friendly version of featured image

Mannsdagen 2019: Eldre- og seniorsentrene glemmer menn

FÅ TILBUD: Pakistansk samtalegruppe på Engelsborg eldresenter i Oslo er et av svært få tilbud til eldre menn med etnisk minoritetsbakgrunn. Foto: Reform

Landets seniorsentre er særs viktige for å forebygge ensomhet hos eldre. I dag er sentrene i liten grad tilpasset menn. Reform har kartlagt hva menn selv ønsker, og foreslått en rekke tiltak.

Når menn blir pensjonister, er det mange som opplever å miste meningen med livet. Altfor mange forfaller og blir ensomme. Noen går så langt som å avslutte sitt eget liv.

Eldre menn har den høyeste selvmordsraten av alle aldersgrupper i Norge, og i Helsedirektoratets handlingsplan for forebygging av selvmord 2014–2017 er eldre menn nevnt som en utsatt gruppe.

Eldre- og seniorsentrene, som finnes i de fleste norske kommuner, er viktige møteplasser for eldre over 62 år som ikke bor på institusjon. Sentrene bidrar til å forebygge ensomhet og selvmordstanker, gjennom aktiviteter og sosialt fellesskap. Mange får også meningsfulle oppgaver med å hjelpe andre med ulike aktiviteter på sentrene.

De fleste menn setter pris på å kunne være til fortsatt nytte. Eldresentrene burde derfor være et perfekt tilbud for menn. Det store paradokset er at menn er sterkt underrepresenterte som brukere av eldresentrene.

> Les mer om prosjektet Menn på eldre- og seniorsentre

> Les også kronikken “Den glemte mannen” – Dagbladet, 19. november 2018

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon