fbpx

Mannsdagen 19. november: Minoritetsmann – likestilt?

Minkonf

Hvordan blir minoritetsmenns likestillingsutfordringer møtt av det offisielle Norge? Dette er blant spørsmålene Reform tar tak i på den internasjonale Mannsdagen 2014.

Har menn med minoritetsbakgrunn noen rolle i arbeidet for likestilling mellom kjønnene? Har de selv likestillingsutfordringer – eller representerer mennene først og fremst et likestillingsproblem for minoritetskvinner?

19. november er den internasjonale Mannsdagen – dagen for å sette menns særskilte likestillingsutfordringer i fokus. I år markerer Reform dagen ved å diskutere likestilling i et mannlig minoritetsperspektiv.

Få har sett menn med etnisk minoritetsbakgrunn som selvstendige aktører i likestillingsprosjektet. Hvilke likestillingsutfordringer ser de selv? Hvordan blir minoritetsmenn møtt av det offisielle Norge? Har de selv et ansvar de ikke har tatt? Hvilke tiltak bør eventuelt settes inn?

Vi har invitert et utvalg mennesker som burde ha et grunnlag for det, til å kommentere tre påstander som gjerne framsettes om minoritetsmenn:

  • Minoritetsmenn er passive, eller har ingen rolle i arbeidet for likestilling mellom kjønnene
  • Minoritetsmenn er et likestillingsproblem for minoritetskvinner
  • Minoritetsmenns problemer med å bli sett og hørt er ikke et likestillingsproblem

Program:

12.30: Velkommen til Mannsdagen 2014. Ved Are Saastad, daglig leder i Reform – ressurssenter for menn

12.40 – 13.40: Fortløpende 10-minutters innlegg: Hva mener jeg om påstandene om minoritetsmenn og likestilling? 

  • Ulrik Imtiaz Rolfsen, filmregissør
  • Tayyab M. Choudry, generalsekretær i Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)
  • Knut Oftung, Likestillings- og diskrimineringsombudet
  • Ole Bredesen Nordfjell, seniorrådgiver i Reform – ressurssenter for menn
  • Kai-Morten Terning (Frp), statssekretær i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

13.40 Paneldebatt og innlegg fra salen

14.30 Slutt

Arrangementet går av stabelen i Amalie Skram i Litteraturhuset i Oslo onsdag 19. november fra 12.30 til 14.30 og er gratis.

Velkommen!

Les intervju i Aftenposten om Mannsdagen 2014

Les også Reforms rapporter om temaet:
Minoritetsfarskap i HelseNorge
Kunsten å være minoritetsmann

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han har bakgrunn fra psykiatri og helsevesen, og har lang erfaring som faglig tillitsvalgt, forfatter og samfunnsdebattant. Are har jobbet journalistisk og blant annet vært ansatt i Rådet for psykisk helse og i Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatrien.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon