fbpx
Print Friendly version of featured image

Mann og voldsutsatt? Det er hjelp å få!

Stillbilde av fornærmede

Filmen Rettssalen utfordrer vante forestillinger om vold i nære relasjoner. Partnervold kan ramme alle. Foto fra filmen.

Reform ønsker alle en god pinse! Dessverre vet vi at fridager og ferier er høytid for vold i nære relasjoner. I pinsen viser vi derfor filmen Rettssalen på TV Norge for å minne om at krisesentrene også er til for menn.

Med denne filmen ønsker Reform å belyse et tabubelagt tema og støtte menn utsatt for partnervold i å søke hjelp.

Se filmen Rettssalen på YouTube eller på Facebook

Last også ned Reform nye faktabrosjyre om menn utsatt for vold i nære relasjoner!

Partnervold mot menn er et tabubelagt tema som får liten oppmerksomhet. Reform har siden oppstarten i 2002 hørt fra og hatt samtaler med hundrevis av menn som har opplevd å bli utsatt for vold i et parforhold. Vi har jobbet med å synliggjøre denne volden og også jobbet aktivt politisk for et krisesentertilbud til menn.

Med Krisesenterloven av 2010 ble dette tilbudet en realitet.

Alle landets kommuner plikter i dag å ha et krisesentertilbud. De fleste krisesentrene tilbyr hjelp til for menn. Noen få krisesentre har kun tilbud til kvinner, men i disse tilfellene plikter kommunen å ha et annet tilbud til menn. Dette kan skje i samarbeid med andre kommuner.

Likevel er mange menn ikke klar over at de har krav på hjelp. Noen tenker også at «krisesenteret er ikke for meg», fordi de tror at volden må være grovere enn volden de selv opplever.

Det er også fortsatt er svært vanskelig å snakke om menn som overgrepsutsatt i Norge. Alt tyder på at tabuet knyttet til dette også medfører at for få menn oppsøker hjelp når de bør.

Men krisesentertilbudet er til for alle som er utsatt for vold i nære relasjoner, eller som opplever trusler om slik vold.

Vold tar mange former – alle er alvorlige!

Filmen Rettssalen vises på TV Norge under den reklamefrie første pinsedag (søndag 15. mai), og er laget av reklamebyrået Alle Gutta på oppdrag av Reform – resurssenter for menn.

The Film Agency Oslo har stått for produksjonen av filmen, og Tommy Normann har vært regissør.

Selv om vi i denne filmen setter søkelyset på grov partnervold er det viktig å vite at volden tar mange former. Volden kan være fysisk, psykisk, seksuell, materiell eller økonomisk.

Psykisk vold som gjentas over tid kan være vel så skadelig som fysisk vold. Denne volden er også langt vanligere. Gjentatte fornedrende kommentarer, løgner og bakvaskelser til venner og familie, og trusler om å bli fratatt retten til å være med barna, er eksempler på hva Reform hører om fra voldsutsatte menn.

Vi oppfordrer alle menn utsatt for vold i parforhold til å søke hjelp!
Ta kontakt med ditt nærmeste krisesenter.

Her finner du oversikt over alle landets krisesentre

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon