fbpx
Print Friendly version of featured image

Mann, eldre og voldsutsatt? Vi vil gjerne snakke med deg

I prosjektet Under radaren skal Reform – ressurssenter for menn intervjue og kartlegge erfaringene og hjelpebehovene til menn over 65 år som har opplevd vold fra partner, barn eller andre nære personer. Vi setter stor pris på om du vil bidra.

Vi ønsker å sette fokus på godt voksne menn som lever i, eller har levd i, voldelige relasjoner.

Målet med prosjektet er også å gjøre hjelpetilbudene mer tilgjengelige for voldsutsatte eldre menn.

Reform er glad for å ha fått støtte fra Konfliktådet til dette viktige arbeidet. Prosjektet starter i høst.

Oppsøker ikke hjelp

Det finnes mange menn i Norge som lever med personer som skader dem, enten fysisk eller psykisk. Omfanget reflekteres i liten grad i pågangen til hjelpeapparatet.

Særlig er det få av de eldste blant oss som oppsøker hjelp når de er voldsutsatt. Dette er svært uheldig. Med dette forblir fysiske og psykiske skader ubehandlet, og voldsutsatte i en særlig sårbar gruppe forhindres fra  beskyttelse mot skadelige familieforhold.

Prosjektet vil innhente mer kunnskap om denne gruppen av menn.

Vi vil formidle den nye kunnskapen vi oppnår til hjelpeapparatet, slik at de bedre kan komme i kontakt med menn som lever med ulike former for vold.

Er du aktuell som intervjuobjekt?

Intervjuene i prosjektet skal foretas utover høsten.

Vi ønsker derfor å komme i kontakt med menn over 65 år som har levd i en voldelig relasjon. Dette er mennesker som sitter på verdifull og viktig informasjon, som kan komme andre til nytte.

Vi kan også snakke med deg som forstatt lever i en voldelig relasjon. Husk da på at dette prosjektet ikke er et hjelpetilbud, og at du i slike tilfeller må oppsøke helsevesenet eller andre egnete instanser.

> Les mer om Reforms hjelpetilbud på vår oversiktsside over tjenester

Du kan ta kontakt med oss direkte, eller du kan få noen andre til å ta kontakt for deg. Se kontaktinformasjon nederst på siden.

Hva er vold?

Det er viktig å huske at vold tar mange ulike former. I dag defineres vold i nære relasjoner til å dreie seg om –

• psykisk vold
• seksuell vold
• økonomisk vold
• fysisk vold, og
• digital vold.

Menn utsatt for vold i nære relasjoner møter ofte særlige hindringer for å si fra om det de er utsatt for. Mange menn føler også skam over å framstå som offer, eller de vegrer seg for å definere seg som utsatt. Dette gjelder i særlig grad dersom voldsutøveren er en kvinne.

> Les mer om menn utsatt for vold i nære relasjoner.

Hvordan foregår intervjuene?

Intervjuene i prosjektet vil vare mellom 1 og 2 timer.

De kan foregå ansikt til ansikt, ved at vi møter deg der det passer for deg. Vi kan også intervjue deg over telefon, eller over Skype/Teams. Vi tilpasser oss det du syns er best for deg.

Alle intervjuene vil bli anonymisert. Det vil ikke være mulig å identifisere personene som deltar. Vi som jobber med dette har selvsagt taushetsplikt.

> Les mer om prosjektet Under radaren
> Last ned
informasjonsplakaten om prosjektet (for opphenging på fastelegekontor, sykehjem o.a)

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon