fbpx

Månedens mann: Sveinung Rotevatn

sveinungrotevatn

Foto: Venstre

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn har denne måneden gjort seg til en tydelig talsmann for en styrking av omsorgsrollen for menn og for en økt fedrekvote. For dette utnevnes han til Månedens mann.

Venstre-politikeren gikk i oktober friskt ut med et forslag om å todele foreldrepermisjonen. Rotevatn går dermed på tvers av eget parti, som anbefaler tredeling, og han etterlyser også debatt i andre partier.

Dette sa Rotevatn til Dagsavisen om en likedeling av foreldrepermen: “Flere ser at likestillingen kommer ikke av seg selv. Kvinner faller etter menn på arbeidsmarkedet og menn tar mindre pappaperm. Da mener jeg neste steg må være en likedeling av foreldrepermisjonen. Selv næringslivet skriker etter mer lik fordeling, og da synes jeg vi skal lytte.”

Dette heier vi på! Vi i Reform er forkjempere for fedrekvoten, og vi ønsker at flere menn skal ta ut foreldrepermisjon. Reduksjonen av fedrekvoten fra 14 til 10 uker var et tilbakeslag for kjønnslikestillingen i Norge, og utspillet fra Rotevatn – som altså også er kontroversielt i hans eget parti – er derfor svært gledelig.

Reaksjonene på Rotevatns innspill lot for øvrig ikke vente på seg. Mens noen understreker viktigheten av å gi fedre et sterkt lovverk i ryggen i møte med arbeidsliv og familie, går andre, som Torild Skard i Norsk Kvinnesaksforening, meget langt i å antyde at far ikke har noe å bidra med i barnets første leveår – og at likedeling av permisjonen i verste fall vil lede til voldelig atferd, depresjon og sykdom hos barnet i senere alder.

Dette er – mildt sagt – en sørgelig nedvurdering av menns kapasitet som omsorgspersoner, og dessuten et tydelig uttrykk for at  ideen om at mor er den primære forelder fortsatt lever i beste velgående i norsk samfunnsliv anno 2015. Det er fortsatt skremmende lett å skyve “barnas beste” foran seg, når det er fedre som omsorgspersoner som er tema.

Om vi ønsker et mer likestilt omsorgsarbeid i hjemmet, bør det være opplagt at far må være en sentral aktør i barnets liv – fra begynnelsen. Sveinung Rotevatns forslag om en todeling av foreldrepermisjonen er i så måte svært spennende.

Utmerkelsen Månedens mann for oktober går derfor til Sveinung Rotevatn.

Utmerkelsen Månedens Mann tildeles en bra mann som Reform vil feire. Månedens mann er en som gjennom mot, stolthet og engasjement har bidratt til å utvide menns og gutters handlingsrom. Han er en inspirasjonskilde for menn og kvinner, og en ressurs for likestillingsarbeidet i Norge.

Se også Dagsavisen oppslag og Torild Skards innlegg på Nye Meninger

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon