fbpx

Lovende handlingsplan mot voldtekt

Reform mener regjeringens handlingsplan mot voldtekt er en svært god start på et viktig arbeid. – Nå må planen følges opp med handling over tid, sier Bjørn Løvland i Reform. Han peker spesielt på behovet for tiltak rettet mot unge.

Hele fire statsråder, med justisminister Grete Faremo i spissen, står bak handlingsplanen mot voldtekt. Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren, helse- og omsorgsministeren og kunnskapsministeren har alle bidratt i utarbeidelsen av planen, som ble framlagt på en felles pressekonferanse torsdag.

Viktig prioritering
– En slik felles satsing vitner om målbevissthet og at et lenge forsømt område nå blir prioritert. Det er vi glade for. Voldtekt er et onde som må bekjempes på bred front, og Reform bidrar selvfølgelig i denne fronten, sier daglig leder i Reform, Are Saastad.

Rådgiver Bjørn Løvland har omfattende erfaring med arbeid mot vold i nære relasjoner, og syns at handlingsplanen inneholder en rekke gode forebyggende tiltak både når det gjelder holdningsskapende arbeid og kunnskapsformidling. Løvland understreker likevel at det er viktig at de som skal drive kunnskapsformidling, ikke minst i skolen, har kompetanse om temaet. Tiltakene må også være varige.

Må følges opp med midler
– For at arbeid mot voldtekt skal ha best mulig effekt er det viktig at tiltakene treffer flest mulig, og at tiltakene går over tid. Handlingsplanen må derfor følges opp med midler, og ikke bare være et blaff, sier Løvland.

Reform får stadig henvendelser fra fedre som etterspør informasjon og veiledning om hvordan de bør prate med barna om vold og seksuelle overgrep. Erfaringene fra Reforms prosjekt om kjærestevold viser også at mange unge menn er usikre på hvor grensene går for hva som er overgrep.

Grenser må gjøres tydelige
– Jeg husker godt en historie fra en av klientene i kjærestevoldsprosjektet. Han hadde en opplevelse med en jente som grenset mot et overgrep. Etter å ha grublet over hendelsen i lang tid, tok han kontakt med jenta for å prate om det de hadde opplevd. Klienten beskrev at begge opplevde samtalen som befriende. «Det var godt for oss begge å få pratet ut», fortalte de meg senere.

– Det er spennende og bra at handlingsplanen inneholder et forsøksprosjekt om tilrettelagt dialog. Jeg ser fram til hva resultatene av forsøksprosjektet blir. Imidlertid er jeg også temmelig sikker på at ikke alle utsatte ønsker å benytte seg av et slikt tiltak. Arbeidet for å forhindre voldekt må med andre ord skje på mange områder, sier Bjørn Løvland.

Les mer om handlingsplanen mot voldtekt på Justisdepartementets nettsider.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon