fbpx
Print Friendly version of featured image

– Lettelser for enslige menn kan være livreddende nå

Norske myndigheter bør umiddelbart vurdere lettelser i koronarestriksjonene for enslige. Mange menn er særlig utsatte nå, mener Reform.

Anbefalingen framkommer i et omfattende innspill til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om konsekvenser av pandemien for likestillingen.

– Vurderingen av lettelser for enslige bør foretas på samme grunnlag som når det gjelder barn og unge som sårbare grupper, skriver Reform.

I sin vurdering av sårbare gruppers utsatthet under koronaen, er landets eneste spesialistmiljø for gutter og menn tydelige på at mye kan gå galt.

Mye kan gå galt

– Mange enslige står i akutt fare for å miste sitt sosiale nettverk. Mange mister i tillegg meningsfylte aktiviteter i livet knyttet til jobb, og mange kan oppleve økende gjeldsproblematikk i denne sammenheng. Dette er felter der tradisjonelle maskuline verdier svekkes, og som derfor også kan få særlig betydning for mange menn.

Reform peker også på den store gruppen av mannlige arbeidsinnvandrere fra land som Polen og Litauen som svært utsatte nå.

– Fra undersøkelser om finanskrisen i 2008 vet vi at tap av arbeid og økende betalingsproblemer er faktorer som kan rive vekk tryggheten i livet, og for noen også frata dem meningen med det. Rus, vold, psykiske problemer og selvmord er åpenbare farer.

Isolasjon og vold

I sitt innspill til myndighetene tar Reform for seg en rekke grupper som er særlig utsatt for isolasjon, ensomhet, vold i nære relasjoner, rusbruk og psykiske lidelser under pandemien. Det pekes på at menn i gjennomsnitt har færre fortrolige å betro seg til enn kvinner. For mange øker dette nå isolasjonen.

– Et område der menn i liten grad blir sett, er når det gjelder vold i nære relasjoner. Pandemien medfører at menn som utsettes for vold i nære relasjoner er mer isolert, og at de har færre muligheter for å bryte ut av de voldelige forholdene de lever i, påpeker Reform.

– Vi får henvendelser fra menn som forteller at den økende volden hjemme begrunnes nettopp med pandemien og med smittevern. Eksempler på dette er å nekte en mannlig partner å møte andre, nekte ham å gå på jobb og økende grad av sykelig sjalusi.

Påfallende taust fra toppene

– Når likestilling bringes på bane i forbindelse med pandemien, er det likevel nesten utelukkende kvinners likestilling som problematiseres. Menn har liten eller ingen plass i regjeringens eller smittevernmyndighetetes fokus, mener Reform.

Ressurssenteret har en klar oppfordring til Erna Solberg, Bent Høie, Camilla Stoltenberg og Bjørn Guldvog:

– Det er Reforms sterke anbefaling at statsministeren, helseministeren og ledere for helsevesenet bør etterstrebe å inkludere enslige utsatt for isolasjon og utenforskap i taler om pandemien til det norske folket.

– På samme måte oppfordrer vi politikere og myndighetspersoner til å inkludere et mannsperspektiv i innretningen på alle sine henvendelser til befolkningen i den alvorlige krisen vi fortsatt står midt oppe i, skriver Reform.

> Les Reforms innspill om koronasituasjonen og likestillingen

Reform har også nylig gjennomført Reformundersøkelsen 2020, der en rekke spørsmål om likestilling og korona inngår. For nærmere informasjon, kontakt daglig leder Are Saastad.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon