fbpx
Print Friendly version of featured image

Volden du ikke ser

e-kurs om menn utsatt for vold i nære relasjoner for ansatte i familievernet

Hvorfor et eget e-kurs om utsatte menn?

Det korte svaret er at alle utsatte for vold i nære relasjoner trenger hjelp – uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering eller andre forhold. Alle som har levd eller lever i relasjoner preget av vold tar skade av det, og kan trenge hjelp for å få volden til å opphøre, og til å bearbeide sine erfaringer. 

Menn har ofte noen særlige utfordringer

Det litt lengre svaret er at menn og fedre som lever med vold ofte har noen særlige utfordringer fordi de er menn. Menn har tradisjonelt hatt få steder å oppsøke når de er utsatt for vold. Selv om hjelpeinstanser nå er pålagt å hjelpe alle voldsutsatte, kvier mange menn seg for å søke hjelp og snakke om volden de erfarer. Samtalene om volden med terapeuten i familievernet, fastlegen, barnevernkonsulenten, eller karriererådgiveren i Nav uteblir.

Utfordringen med å se vold mot menn

Reform – Ressurssenter for menn har siden 2002 vært et viktig kontaktpunkt for menn utsatt for partnervold. Mange av disse mennene har opplevd å ikke bli sett eller tatt på alvor av andre hjelpeinstanser. Dette er ikke bare begrenset til hjelpeapparatet; også i samfunnet generelt er det en tendens til å overse vold mot menn. Når vi hører begrepene «vold i nære relasjoner» og «krisesenter», tenker mange automatisk på kvinner og barn. Disse fordommene understreker viktigheten av å fremheve problemstillingen vold mot menn.

Hvordan arbeider familievernet med vold i hjemmet?

Familievernets samfunnsmandat oppsummeres i NOU 2019:20 En styrket familietjeneste. Her står det beskrevet at man skal gi lett tilgjengelig og god faglig hjelp til mennesker med problemer og utfordringer i familien eller parrelasjonen. Man skal også forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker i familien og styrke gode familierelasjoner og barns oppvekstsvilkår. Vold og fravær av vold er det enkeltforholdet som i størst grad avgjør om familierelasjonene og oppvekstrelasjonene er gode eller ikke.

Kursets formål

  • Gi kunnskap om hvor vanlig vold i nære relasjoner mot menn er, og hvilke konsekvenser det kan ha.
  • Gi kunnskap om hvordan en manns risiko for å bli utsatt for vold i nære relasjoner kan variere basert på hans situasjon og identitet.
  • Gi kunnskap om de kjønnsspesifikke aspektene ved vold mot menn i nære relasjoner. Hvilken betydning kan oppfatninger av mannlighet ha?
  • Gi kunnskap om verktøy og metoder for å avdekke vold mot menn i nære relasjoner.

Grunnlaget for kurset

Kurset er utviklet av Reform – ressurssenter for menn, og har grunnlag i menn som har tatt kontakt med senteret. Med utgangspunkt i disse erfaringene har Reform drevet undervisning og prosjekter rettet mot hjelpeapparatet i kommunene, og særlig mot krisesentrene. I tillegg til disse erfaringene baseres kurset på:

  • Undersøkelsen «Den mannlige smerte» om menn utsatt for vold i nære relasjoner og deres bruk av hjelpeapparatet fra 2017, bestilt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Gjennomgang av internasjonal forskning om menn utsatt for vold i nære relasjoner 
  • Seminarer for ansatte i familievernet
  • Innspill fra Familievernets spisskompetansemiljø på vold og høykonflikt

Kontaktinformasjon

Har du innspill, spørsmål eller kommentarer til kurset kan du kontakte Ole Nordfjell, fagsjef i Reform – ressurssenter for menn på e-post: ole@reform.no

Kursinformasjon: Slik kommer du i gang

Kurset er gratis. Å fullføre alle modulene tar omtrent 2,5 timer. Hvis du har mindre tid, kan du starte direkte med modul 3. Vi oppfordrer deg til å ta kurset sammen med en kollega, slik at dere kan diskutere innholdet og casene sammen. Du kan også hoppe frem og tilbake mellom modulene etter behov.

Klikk på knappen “ta dette kurset” og registrer deg, for å sette i gang. Under registrering vil du motta en e-post med påloggingsinformasjon. NB: Vi gjør oppmerksom på at e-post med passord kan havne i spamfilteret. Sjekk derfor søppelpost, om du ikke mottar påloggingsinfo.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon