fbpx
Print Friendly version of featured image

Volden du ikke ser

e-kurs om menn utsatt for vold i nære relasjoner for ansatte i familievernet

Hvorfor et eget e-kurs om utsatte menn?

Det korte svaret er at alle utsatte for vold i nære relasjoner trenger hjelp – uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering eller andre forhold. Alle som har levd eller lever i relasjoner preget av vold tar skade av det og kan trenge hjelp for å få volden til å opphøre, og til å bearbeide erfaringene. 

Menn har ofte noen særlige utfordringer

Det litt lengre svaret er at menn og fedre som lever med vold ofte har noen særlige utfordringer fordi de er menn. Menn har tradisjonelt hatt få steder å oppsøke når de er utsatt for vold. Selv om hjelpeinstanser nå er pålagt å hjelpe alle utsatte, kvier mange menn seg for å snakke om volden de erfarer. Samtalene om volden med terapeuten i familievernet, fastlegen, barnevernkonsulenten, eller karriererådgiveren i Nav uteblir.

Tilbøyelighet til å tenke kvinner og barn

Reform – ressurssenter for menn har, siden det ble opprettet i 2002, vært et sted menn utsatt for partnervold har tatt kontakt for hjelp. Til oss forteller de ofte at de ikke har blitt sett eller blitt tatt på alvor av andre hjelpeinstanser. Ikke bare ansatte i hjelpeapparatet overser mannlige utsatte for vold. Når vi hører ordene «vold i nære relasjoner» og «krisesenter» er det mange av oss som først og fremst tenker på “kvinner og barn”. Derfor er det viktig å løfte fram temaet menn i denne sammenhengen.

Hvordan inngår arbeid mot vold i familievernets mandat?

Familievernets samfunnsmandat oppsummeres i NOU 2019:20 En styrket familietjeneste. Her står det beskrevet at man skal gi lett tilgjengelig og god faglig hjelp til mennesker med problemer og utfordringer i familien eller parrelasjonen. Man skal også forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker i familien og styrke gode familierelasjoner og barns oppvekstvilkår. Vold og fravær av vold er det enkeltforholdet som i størst grad avgjør om familierelasjonene og oppvekstrelasjonene er gode eller ikke.

Kursets mål

  • Gi kunnskap om forekomst og konsekvenser av vold i nære relasjoner mot menn
  • Gi kunnskap om hvordan en manns sannsynlighet for å bli utsatt for vold i nære relasjoner kan variere ut fra hans situasjon og identitet
  • Gi kunnskap om kjønnsspesifikke aspekter når menn er utsatt for vold i nære relasjoner
  • Gi kunnskap om verktøy og virkemidler til å avdekke volden i nære relasjoner som menn utsettes for

Grunnlaget for kurset

Kurset er utviklet av Reform – ressurssenter for menn, og har grunnlag i menn som har tatt kontakt med senteret. Reform har hjulpet menn utsatt for partnervold siden Reform ble startet i 2002. Med utgangspunkt i disse erfaringene har Reform drevet undervisning og prosjekter rettet mot hjelpeapparatet i kommunene, og særlig mot krisesentrene. I tillegg til disse erfaringene baserer kurset seg på:

  • Undersøkelsen «Den mannlige smerte» om menn utsatt for vold i nære relasjoner og deres bruk av hjelpeapparatet fra 2017, bestilt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Gjennomgang av internasjonal forskning om menn utsatt for vold i nære relasjoner 
  • Seminarer for ansatte i familievernet
  • Innspill fra Familievernets spisskompetansemiljø på vold og høykonflikt

Kontaktinformasjon

Har du innspill, spørsmål eller kommentarer til kurset kan du kontakte Ole Nordfjell, fagsjef i Reform – ressurssenter for menn på e-post: ole@reform.no

Kursinformasjon – hvordan du kommer i gang

Kurset er gratis. Å gjennomføre alle kursets moduler tar omtrent 2 timer.. Er det mer tid enn du/dere har til rådighet er det også mulig å hoppe rett til modul 3. Vi oppfordrer deg til å ta kurset parallelt med en kollega, slik at du har en samarbeidspartner som du kan diskutere kursinnhold og caser med. Du kan også hoppe fram og tilbake mellom modulene, om du ønsker det. Klikk på knappen «ta dette kurset» og registrer deg, for å sette i gang. Under registrering vil du motta en e-post med påloggingsinformasjon.

NB: Det gjøres oppmerksom på at e-post med passord kan havne i spamfilteret. Sjekk derfor søppelpost, om du ikke mottar påloggingsinfo.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon