fbpx

Volden du ikke ser

e-kurs om menn utsatt for vold i nære relasjoner for ansatte i familievernet

Introduksjon: Hvorfor et eget e-kurs om utsatte menn?

Det korte svaret er fordi alle utsatt for vold i nære relasjoner trenger hjelp – uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering eller andre forhold. Alle som har levd eller lever i relasjoner preget av vold tar skade av det og kan trenge hjelp for å få volden til å opphøre, og til å bearbeide erfaringene. Gruppetilbud både voksne og barn.

Menn har ofte noen særlige utfordringer

Det litt lengre svaret er fordi menn og fedre som lever med vold ofte har noen særlige utfordringer fordi de er menn. Menn har hatt få steder å oppsøke når de er utsatt for vold. Og når det nå er hjelpeinstitusjoner som skal hjelpe utsatte i alle kategorier, er mange menn som ikke får seg til å snakke om volden de har erfart. Samtalene om volden med terapeuten i familievernet, fastlegen, barevernkonsulenten, karriererådgiveren i Nav uteblir.

Tilbøyelighet til å tenke kvinner og barn

Siden Reform – ressurssenter for menn ble opprettet i 2002 har det vært et sted menn utsatt for partnervold har tatt kontakt for hjelp. I møte med oss forteller ofte utsatte menn at de ikke har blitt sett eller blitt tatt på alvor av andre hjelpeinstanser.  For bedre situasjonen har Reform med grunnlag i erfaringer i møte med menn utsatt for vold, og forskning og statisk om problemet drevet kurs og undervisning rettet mot hjelpeapparatet. Derfor også dette kurset slik at flere utsatte menn og deres barn og familier får hjelp.

Siden de aller fleste av oss først og fremst tenker kvinner og barn når de hører ordene «vold i nære relasjoner» og «krisesenter» er det viktig å løfte opp temaet menn i denne sammenhengen.

Hvilke rammer har familievernet i sitt arbeid mot vold

Familievernets samfunnsmandat oppsummeres i NOU 2019:20 En styrket familietjeneste til å være å gi lett tilgjengelig og god faglig hjelp til mennesker med problemer og utfordringer i familien eller parrelasjonen. Samt å forebygge og avhjelpe relasjonelle vansker i familien og styrke gode familierelasjoner og barns oppvekstsvilkår. Vold og fravær av vold er det enkeltforholdet som i størst grad avgjør om familierelasjonene og oppvekstrelasjonene er gode eller ikke.

Ole: “Har dere i Familievernet flere innspill om hva som bør stå i dette avsnittet?”

Kursets mål

  • Gi kunnskap om forekomst og konsekvenser av vold i nære relasjoner mot menn
  • Gi kunnskap om hvordan en manns sannsynlighet for å bli utsatt for vold i nære relasjoner kan variere ut fra hans situasjon og identitet
  • Gi kunnskap om kjønnsspesifikke aspekter når gutter og menn er utsatt er utsatt for vold i nære relasjoner
  • Gi kunnskap om verktøy og virkemidler til å avdekke volden i nære relasjoner som menn utsettes for

Grunnlaget til kurset

Kurset er utviklet av Reform – ressurssenter for menn, og har grunnlag i menn som har tatt kontakt med senteret. Reform har hjulpet menn utsatt for partnervold siden Reform ble startet i 2002. Med utgangspunkt i disse erfaringene har Reform drevet undervisning og prosjekter rettet mot hjelpeapparatet i kommunene, og særlig mot krisesentrene. I tillegg til disse erfaringene baserer kurset seg på:

  • Undersøkelsen «Den mannlige smerte» om menn utsatt for vold i nære relasjoner og deres bruk av hjelpeapparatet fra 2017, bestilt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
  • Forskning om arbeid mot vold i familievernet
  • Egen gjennomgang av nyere av internasjonal forskning om menn utsatt for vold i nære relasjoner
  • Innspill fra Familievernets spisskompetansemiljø på vold og høykonflikt

Kurset er støttet av Sekretariatet for konfliktrådene.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon