fbpx
Print Friendly version of featured image

Større mangfold – friere valg

Likestillingssenteret, Reform – ressurssenter for menn, Likestillingssenteret KUN og Senter for likestilling har fått bevilget støtte over statsbudsjettet til gjennomføring av prosjektet «Større mangfold – friere valg: Tiltak for kjønnsperspektiv i karriere- og utdanningsveiledningen»

Prosjektets formål er å bidra til et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked, ved at unge voksne tar mer bevisste og kunnskapsbaserte utdanningsvalg. Prosjektet skal komme med konkrete anbefalinger til karriereveiledernes arbeid, dette er blant annet basert på innspill fra elever på vg1 og regionale nettverkssamlinger med karriereveiledere.

Prosjektets varighet er fra september 2021 til og med oktober 2022, og tar utgangspunkt i de tre regionene Agder, Viken og Trøndelag.

Om oss

Kjernemiljøene Likestillingssenteret,  Likestillingssenteret KUN,  Reform  –  ressurssenter  for  menn  og  Senter  for  likestilling  ved  UiA  er  sentrale  aktører i  arbeidet  for  likestilling  i  Norge.  Samlet  besitter sentrene bred kompetanse gjennom faglig innsikt og erfaring i praktisk utviklingsarbeid.

Undervisningsopplegg om å være den eneste

I prosjektet så har vi utviklet et undervisningsopplegg til deg som er lærer, underviser i yrkesvalg eller karriereveiledere som du fritt kan bruke. Undervisningsopplegget tar for seg hvordan det er å være en minoritet på yrkesfag og i arbeidslivet, og tar for seg hva kjønnsnormer er og betyr for oss. Eksempler som tas opp er hvordan det er å være den eneste jenta på elektro eller eneste på gutten på helse og oppvekst. Undervisningsopplegget egner seg for elever på vg1 og vg2, men kan også brukes for elever på 10.trinn.

Nettkurs om bevisste utdanningsvalg til bruk for elever

Likestillingssenteret på Hamar har utviklet nettkurs om bevisste utdanningsvalg for 8., 9. og 10.trinn. Nettkursene kan brukes som en del av undervisningen, og kan bidra til å skape bevissthet rundt rådende kjønnsnormer i samfunnet og gi rom for gode refleksjoner og diskusjoner i klasserommet.
For å få tilgang til nettkursene må du opprette en bruker. Dette er helt gratis og kan gjøres der du finner mikrokursene.

Bevisste utdanningsvalg for 8. trinn

Bevisste utdanningsvalg for 9. trinn

Bevisste utdanningsvalg for 10. trinn

Nettkurs om kjønnsdelte utdanningsvalg for karriereveiledere

Det er også utviklet et nettkurs for karriereveileder om hvordan man kan styrke valgfrihet og bidra til mer bevisste utdanningsvalg i utdannings- og yrkesveiledningen. Målet er at du etter gjennomført kurs skal sitte igjen med kunnskap, refleksjoner og verktøy til å identifisere kjønnsroller og hvordan disse spiller inn i utdanningsvalg.

For å få tilgang til nettkursene må du opprette en bruker. Dette er helt gratis og kan gjøres der du finner mikrokursene.

Nettkurs om kjønnsdelte utdanningsvalg

Lansering under Arendalsuka

Hva skal til for at elever skal få velge fritt uavhengig av kjønnsnormer ble diskutert under Arendalsuka. Karriereveiledere fikk innspill direkte fra elever som hadde gått mot strømmen selv. Se video fra arrangementet vårt Kjønnsperspektiv + karriereveiledning = mindre kjønnsdelt arbeidsmarked her:

 

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon