fbpx
Print Friendly version of featured image

Menn i familievernet

Hvorfor et kurs?

Reform har gjennom flere tiår hatt kontakt med menn som forteller om utfordrende opplevelser i møte med familievernet. Noen opplever kjønnsstereotype holdninger knyttet til omsorg og samliv, andre erfarer at tilbudet ikke er tilpasset dem som kjønn. I tillegg så kan tradisjonelle maskuline idealer være til hinder for at menn snakker om egne helseplager og følelser i møte med familievernet. Mannlighetsidealet påvirker også hvordan menn opplever de allerede etablerte tilbudene som relevante eller irrelevante, og vi vet at menn sjeldnere er den som initierer kontakten med familievernkontoret.

Kursets formål

Familievernet fremste oppgave er å forebygge og hjelpe de som opplever relasjonelle vansker i familien, samt å styrke gode relasjoner i familien og barns oppvekstsvilkår. Barns oppvekstsvilkår kan styrkes ved at det tilrettelegges for at både mor og far tar del i omsorgsoppgavene.

Arbeidet for å inkludere far gjenspeiles i norsk likestillingspolitikk, hvor både pappapermisjon og høyere sysselsetting av mødrene har ført til store endringer i bildet av hva vi anser som en god omsorgsperson. Samfunnsendringer tar likevel tid, og det er fortsatt slik at mor ofte anses som å være bedre skikket enn far til å ha omsorgen for barna. Derfor er det viktig å være seg bevisst de holdninger man selv kanskje bærer på, eller ser hos kolleger og innad på arbeidsplassen. Kursets formål vil være med på å bevisstgjøre deg på akkurat dette.

Kursinnhold

Kurset består av til sammen seks moduler. I kursets første modul vil vi gå gjennom noen av linjene i norsk likestillingspolitikk de siste tiårene. Dette for å danne et kunnskapsgrunnlag for hva slags likestillingspolitiske tiltak som er gjort for å styrke farsrollen. I modul 2 vil vi ta for oss hva forskning sier om betydningen av farskap. I modul 3 ser vi på menn i samliv og de kjønnsspesifikke utfordringene menn gjerne opplever i forbindelse med samlivsbrudd og utfordringer i samlivet. I modul 4 fortelles ulike historier fra menns møte med familievernet. I modul 5 går vi nærmere inn på kommunikasjon som middel og hinder for godt samarbeid. Her vil menns kommunikasjon være i fokus. I siste modul tar vi for oss konkrete råd og tiltak for hvordan du som ansatt i familievernet kan inkludere far. Noen av modulene inneholder refleksjonsspørsmål eller caser som du skal løse. Hver modul må være gjennomlest og tilhørende oppgaver må være løst, før du kan gå til neste del av kurset.

Kursinformasjon – hvordan du kommer i gang

Kurset tar om lag 1 time å gjennomføre og er gratis å ta. Etter fullført kurs vil du motta et kursbevis. Utstedt kursbevis fordrer at du oppretter en bruker og gjennomfører hele kurset under eget brukernavn. Vi anbefaler at du oppretter bruker med både fornavn og etternavn, da dette vil fremkomme på kursbeviset.

Vi oppfordrer deg til å ta kurset parallelt med en kollega, slik at du har en samarbeidspartner som du kan diskutere kursinnhold og caser med. Klikk på knappen «ta dette kurset» og registrer deg, for å sette i gang. Under registrering vil du motta en e-post med påloggingsinformasjon.

NB: Det gjøres oppmerksom på at e-post med passord kan havne i spamfilteret. Sjekk derfor søppelpost, om du ikke mottar påloggingsinfo.
Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon