fbpx
Print Friendly version of featured image

Seksualitet, grensesetting og samtykke

Ungdomstiden er en tid hvor man skal bli kjent med egen seksualitet og hvor man lærer å sette grenser for egen kropp. Mange ungdommer har aldri snakket med sine foreldre eller foresatte om grensesetting og seksualitet, og flere har ofte porno som eneste referanse til hva sex innebærer. Om man ikke har et språk for grensesetting, kan det bli utfordrende å snakke om. På denne siden finner du verktøy for å lære mer om samtykke, seksuell trakassering, ungdom og seksualitet. Og ikke minst; hvordan du kan åpne opp for at ungdommen din kan snakke med deg om disse tingene. 

Samtykke

Kunnskap om samtykke og samtykkekompetanse er viktige forutsetninger for god seksuell helse og er en viktig beskyttelsesfaktor for seksuelle overgrep. Som ungdom er det viktig at man får informasjon og veiledning om hva samtykke og samtykkekompetanse er og innebærer. Samtykke og samtykkekompetanse betyr at det skal fremkomme et tydelig samtykke fra en person som er i en tilstand til å gi det. Eksempler på når man ikke er samtykkekompetent er om personen er beruset, sover, er redd eller føler seg truet. Det er viktig at ungdommene vet hvordan man gir et samtykke, trekker tilbake et samtykke, får samtykke, respekterer den andres grenser og når man er samtykkekompetent eller ikke. Slike samtaler kan være vanskelige å initiere, og da kan det være fint å ta utgangspunkt i noe annet. I denne filmen, produsert av Redd Barna, forklarer Jonis Josef samtykke gjennom en kopp med te.

Undervisningsopplegg om seksuell trakassering

Vi i Reform har utviklet et undervisningsopplegg du kan ta i bruk om du ønsker å lære mer om seksuell trakassering blant ungdom. 

Trykk her for å laste ned undervisningsopplegget

E-læringskurs om ungdom og seksualitet

Mange voksne føler at de mangler språk eller kunnskap til å initiere viktige samtaler med ungdommer om temaer som seksualitet. Reform har utviklet et e-læringskurs om ungdom og seksualitet som i hovedsak retter seg mot voksne som arbeider med ungdom, men som også kan være relevant for andre som møter eller har en relasjon til ungdom.

I e-læringskurset får du økt kompetanse om seksuell helse og kommunikasjonsverktøy du kan benytte deg av for å snakke om temaet med ungdommer. Kurset er relevant for deg som arbeider med ungdom, er forelder selv eller har kontakt med eller omsorg for ungdom.

Trykk her for å ta e-læringskurset

 


Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon