fbpx
Print Friendly version of featured image

Hvordan snakke med ungdommer?

Det kan være utfordrende å ta opp vanskelige temaer med ungdommen sin, og noen ganger vil ikke ungdommen snakke med oss foreldre. Derfor har vi samlet noen ressurser du kan ta i bruk for å snakke med ungdommen din om du mistenker at hen har vært utsatt for/ utsetter andre for vold.

Hindringer for at ungdommen forteller

Reform har siden 2014 snakket med over 3000 ungdommer om vold, verdier og grenser knyttet til seksualitet, i prosjektet Stopp kjærestevolden. Gjennom dette prosjektet har vi fått innsikt i noen av barrierene ungdom opplever for å ta opp vanskelige temaer med voksne/ foreldre. Disse barrierene kan handle om:

… tror ikke voksne/ foreldrene kan forstå
… tror ikke voksne/ foreldrene kan hjelpe
… “det er min egen feil”
… ungdommen vet ikke hva som er lov og ikke
… ungdommen har ikke tid til å ta det opp
… foreldre har ikke tid/er opptatt
… frykt for kjeft
… lojalitetskultur hvor en ikke vil sladre på andre
… stigma og tabu

Å bli utsatt for vold kan være tabubelagt. Det er ikke alltid at foreldre får med seg ungdoms vold, og det er ikke alltid man ser volden ungdommen utsetter andre for eller blir utsatt for selv. Ungarelationer har produsert en video som nettopp viser hvor vanskelig det kan være å oppdage digital ungdomsvold. 

Sosiale tegn og endring i atferd

Ikke alle ungdommer gir uttrykk for at de har det vanskelig ved bruk av ord. I stedet for kan de vise dette gjennom sosiale tegn eller endringer i atferd.

Sosiale tegn kan handle om synkende skoleoppmøte, redusert interesse for fritidsaktiviteter, uforklarlige endringer i skoleresultater, isolasjon fra venner, lite sosial kontakt med andre unntatt partneren, eller at man endrer eller avlyser planlagte aktiviteter uten tydelig grunn.

Endring i atferd kan handle om at ungdommen begynner å reagere med sinne, at hen har vanskeligheter med å gi slipp på telefonen eller at de er konstant bekymret for å gjøre en kjæreste opprørt. Endringer i søvn, spisevaner, rusbruk, seksualisert atferd, selvskading og at ungdommen selv begynner å mobbe eller trakassere andre kan også være tegn på ungdommen utettes for eller utsetter andre for vold. 

Samtidig så er ikke opplevelsen av sosiale tegn eller endring i atferd hos ungdommen ensbetydende med at ungdommen utsettes for eller utsetter andre for vold. Noen av disse endringene kan handle om andre ting, slik som puberteten. Det kan derfor ikke tas utgangspunkt i listen over. Men endringer i atferd eller ulike sosiale tegn man får fra ungdommen kan være grunn til å initiere en samtale for å høre hvordan hen har det. 

Undervisningsopplegg om hvordan snakke med ungdommen sin

Som en del av prosjektet Temakveld om kjærestevold blant norske og samiske ungdommer har Reform utviklet et undervisningsopplegg om barrierer og muligheter for å kunne snakke med ungdommen sin om vanskelige temaer.

Trykk her for å laste ned undervisningsopplegget


Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon