fbpx
Print Friendly version of featured image

Ungdom og vold

For å møte ungdommene våre på en god måte, så er det viktig å vite om volden ungdommene våre enten selv opplever, ser at andre blir utsatt for eller utsetter andre for. På denne siden finner du ulike ressurser som setter deg inn i hva vold er og ungdommers utsatthet.

Hva er vold?

Det finnes flere former for og definisjoner på hva vold er. Vanligst er det likevel å skille mellom ulike former for vold: fysisk, psykisk, seksuell, materiell, økonomisk, latent og digital vold.

Fysisk og psykisk vold er blant de voldsformene de aller fleste kjenner til fra før. Fysisk vold er kanskje den av voldsformene man forbinder mest med ordet vold, og handler om fysiske handlinger eller innesperring og isolasjon av en annen person.

Bruk av ord og stemme som truer, skader, krenker eller kontrollerer andre kaller vi psykisk vold. Seksuelle krenkelser eller forsøk på fysisk kontakt uten samtykke er eksempler på seksuell vold.

Materiell vold er enhver form for ødeleggelse mot gjenstander som skader, skremmer eller krenker en annen person. Om noen tar kontroll over andres økonomi og man nektes tilgang til egen eller felles konto så kalles det økonomisk vold.

Latent vold er den volden man venter på at skal komme, altså frykten for neste voldshendelse. Digital vold handler om trusler, trakassering, overgrep, overvåking eller kontroll over andre via mobil eller over internett. Bilde- og videodeling av innhold som andre ikke ønsker skal spres regnes også som digital vold.

Trykk her for å lese mer om de ulike voldsformene

Ungdom og vold

Men hva vet vi om vold blant ungdommer? En studie (Hellevik & Överlien, 2016) som undersøkte hvilken vold ungdommer mellom 15 og 19 år opplever å bli utsatt for fant at:

  • 1 av 3 har blitt utsatt for digital vold
  • 1 av 4 blitt utsatt for psykisk vold
  • 1 av 5 har blitt utsatt for seksuell vold
  • 1 av 10 har blitt utsatt for fysisk vold

I tillegg vet vi at halvparten av voldtekter skjer før offeret er fylt 18 år, og at overgriperen oftest er en bekjent (Myhre, Thoresen & Hjemdal, 2015). Ungdom er med andre ord like utsatt for vold i sine forhold som voksne. Samtidig er kontaktflatene til unge langt flere enn tidligere. Dette innebærer at ryktespredning, voldshandlinger samt bilde/videodeling har potensiale til å spres til mange flere enn tidligere, langt utenfor by- og fylkesgrensene. Disse endringene gjør at ungdomsvold har potensiale til å nå bredere enn tidligere.

Ungdata gjennomfører hvert år en nasjonal spørreundersøkelse blant ungdom i Norge. Her stiller de spørsmål knyttet til vennskap, livskvalitet, skole, helse, familie og fritid. I 2022 fant de at på landsbasis opplever rundt 20% av jentene og 8% av guttene seksuell trakassering i form av beføling (Bakken, 2022). 6 % av jentene og 3 % av guttene rapporterer også om uønsket bilde- og videodeling av seksualisert innhold. På Ungdatas nettsider har man mulighet til å laste ned lokale og regionale rapporter, og få innblikk i hva ungdommene i kommunen selv rapporterer om.

Se www.ungdata.no for mer informasjon 

Undervisningsopplegg om digital vold og bildedeling

Reform har utviklet et undervisningsopplegg om digital vold og bildedeling. Undervisningsopplegget har blitt utviklet i prosjektet Temakveld om kjærestevold blant norske og samiske ungdommer. Undervisningsopplegget består av PowerPoint og forslag til manus. Undervisningsopplegget kan benyttes av lærere, prester og trosopplærere, helsesykepleiere og andre personer som møter foreldre med ungdom. Er du forelder selv og ønsker å lære mer om tematikken, kan du også benytte deg av kunnskapen her. 

Trykk her for å laste ned undervisningsopplegget


Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon