fbpx
Tilbake til Kurs og foredrag

Kurs og foredragstemaer

Reform holder foredrag, kurs og seminarer om en rekke temaer knyttet til menns livssituasjon og likestilling.

Vi skreddersyr gjerne presentasjoner etter ønsker og behov. Kontakt oss for pris og innhold.

Farskap og farsrollen

Menn, maskulinitet og likestilling

Minoritetsmenn og farskap

Likestilling i skole og barnehage

Ungdom, sex og samtykke

Menn, kroppspress og spiseforstyrrelser

Menn utsatt for vold og overgrep

Mannshelse

Menn og samliv

Sinnemestring

Menn og sexkjøp

Farskap og farsrollen

Vi deler kunnskap fra norsk og internasjonal forskning, samt erfaringer fra våre mange prosjekter om fedre og farskap.

Les mer om temaet

Menn, maskulinitet og likestilling

Reform holder foredrag om mannsrollen, om hvordan ulike normer for maskulinitet byr på muligheter og utfordringer.

Les mer om temaet

Minoritetsmenn og farskap

Vi har kurs for helsepersonell om minoritetsfarskap, med fokus på problemstillinger og muligheter i møtet med tjenesteapparatet.

Les mer om temaet

Likestilling i skole og barnehage

Seminaret gir nøkler for hvordan ansatte i barnehagen kan se hvilke rammer jenter og gutter har, og det gis innspill til praktisk arbeid.

Les mer om temaet

Ungdom, sex og samtykke

Vi har seminarer for voksne som arbeider med ungdom, hvor vi deler praktiske strategier for å snakke med ungdom om sex, samtykke og grenser.

Les mer om temaet

Menn, kroppspress og spiseforstyrrelser

Seminaret fokuserer på hvilke kjønnsspesifikke utfordringer menn med spiseforstyrrelser har og opplever i møte med hjelpeapparatet.

Les mer om temaet

Menn utsatt for vold og overgrep

Kurs som fokuserer på voldsutsatte menns erfaringer og hjelpeapparatets rolle, og belyser temaene gjennom forelesning, kasuser, oppgaver og diskusjon.

Les mer om temaet

Mannshelse

Vi holder foredrag med fokus på menns egen oppfattelse av helsebehov og hindre for å søke hjelp.

Les mer om temaet

Menn og samliv

Vi tilbyr foredrag om erfaringene fra våre samlivskurs for menn, samt kursing i vår kursmetodikk.

Les mer om temaet

Sinnemestring

Vi tilbyr opplæring i Reforms sinnemestringsmetodikk, så vel som foredrag om menns voldsutøvelse.

Les mer om temaet

Menn og sexkjøp

Seminaret vil gi større forståelse for sexkjøpernes egne erfaringer, og innspill til forebyggende arbeid.

Les mer om temaet

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon