fbpx
Print Friendly version of featured image
Tilbake til Kurs og foredragstemaer

Menn utsatt for vold og overgrep

Reform har over flere år hatt samtaletilbud til menn utsatt for vold. Over 200 utsatte menn har benyttet seg av tilbudet. Dette har gitt oss kompetanse og erfaring på hvilke behov voldsutsatte menn har og hvordan møte dem. Vi har blant annet gjennomført kurs om temaet for over tjue krisesentre i Norge og for mannesentrene i Danmark.

Kurset fokuserer på voldsutsatte menns erfaringer og hjelpeapparatets rolle, og belyser temaene gjennom forelesning, kasuser, oppgaver og diskusjoner. Les mer om temaet i brosjyren vår om menn utsatt for vold.

Reform tilbyr også kurs med særskilt fokus på seksuelle overgrep. I 2016 samarbeidet Reform og FMSO (Fellesskap mot seksuelle overgrep) om å gjennomføre en stor fagkonferanse om og lage en kunnskapsoversikt om gutter og menn utsatt for seksuelle overgrep. Temaer vi kan snakke om er omfang av og former for overgrep mot gutter og menn, sårbarhetsfaktorer, særskilte utfordringer og hjelpebehov.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon