fbpx
Print Friendly version of featured image

I høst får enda flere krisesentre mannsfaglig bistand fra Reform

– Fortsatt gjenstår utfordringer i krisesentrenes tilbud til menn og lhbt-personer. Men det er blitt bedre, sier Ole Nordfjell, som er klar for høstens nye runde med Menn også-prosjektet.

Etter å ha mottatt ny støtte fra Kompetansesenteret for kriminalitetsforebyggings midler til bekjempelse av vold i nære relasjoner, er Reform nå i gang med en ny runde av prosjektet Menn også – videreutvikling av krisesentertilbudet til menn.

Prosjektet har som mål å forbedre tilbudet til menn og lhbt-personer ved landets krisesentre og i kommunene.

Blitt bedre

– Mange steder har menn og lhbt-personer fått et bedre tilbud siden prosjektet startet i 2017, sier prosjektleder Ole Nordfjell. – Vi gleder oss til å fortsette å løfte fram dette viktige problemet i kommunene.

Prosjektlederen, som også er nyutnevnt fagsjef i Reform, forteller at krisesentrene er gode samarbeidspartner i dette arbeidet.

Fortsatt utfordringer

Ole Nordfjell innrømmer samtidig at han er litt oppgitt.

– I år er det hele ti år siden krisesenterloven slo fast at alle, også menn, skulle ha et fullverdig krisesentertilbud. Fortsatt er det likevel mange kommuner som har mangelfulle tilbud til menn, spesielt når barn og fedre er utsatt for vold fra partner.

– Dette holder ikke, slår Nordfjell fast.

Fagsamlinger og veiledning

I løpet av høsten skal Reform blant annet gjennomføre to fagsamlinger for krisesentre og ansatte i kommunene. Den ene av disse er allerede under planlegging sammen med Krisesenteret i Salten (Bodø).

Reform skal i den samme perioden også gjennomføre en rekke veiledningssamlinger på krisesentre og i kommuner landet rundt.

Foruten Nordfjell, inngår også Steinar Kvam og Jørgen Lorentzen i prosjektteamet.

> Les mer om prosjektet Menn også!


Er du interessert i å lære mer om menn og lhbt-personer utsatt for vold i nære relasjoner? Ta kontakt med prosjektleder Ole Nordfjell.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Les også disse artiklene

Menn utsatt for vold og overgrep

Menn, maskulinitet og likestilling

Nyheter

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon