fbpx

Kreft

Kreftforeningen satser i 2006 – 2008 på temaet menn og kreft. Kreftforeningens tematisering av menn og kreft generelt har den hensikt å skape åpenhet rundt tema menn og kreft, bygge kunnskap om menn og kreft og avlive myter om menn og kreft. Reform bistår Kreftforeningen i dette arbeidet og vi skal arbeide sammen mot å sette kreftsaken på dagsorden gjennom media, myndigheter, næringsliv og andre informasjonskanaler.

Ann Bøhler er spesialrådgiver i Kreftforeningen og leder av fagteamet Prosjekt menn og kreft. Hun hevder at det er viktig å synliggjøre menns erfaringer med kropp og helse fordi menn har dårligere sjanse enn kvinner for å overleve en kreftsykdom. Ca. 52 prosent av mennene har overlevelse etter fem år. For kvinner er det 60 prosent overlevelse etter fem år. Kreft rammer også flere menn (12 176) enn kvinner (11 131) ifølge tall fra 2003. Menn får også oftere lungekreft, blærekreft og strupekreft enn kvinner. Forskning viser at testikkelkreft og kreft i prostata er mer utbredt enn brystkreft.

Hvorfor har menn så dårlige sjanser til å overleve en kreftsykdom?
Den lave overlevelsesprosenten kan handle om at menn vet for lite om symptomer på kreft. De reagerer sent på kroppslige symptomer, og går ikke raskt nok til lege. Kreftforeningen ønsker fremover å utfordre menn til å ta bedre vare på helsa, men samtidig også oppfordre helsevesen, helsepolitikere og forskning til å ta mannens helse på alvor. Under følger nyttige linker og artikler beregnet for menn som er interessert i å vite mer om kreft.

Hva er prostatakreft?

Hvordan oppdage kreft?

Kreftsjekken for menn

Dersom du ønsker mer informasjon om kreft, ta kontakt med Kreftforeningen i Norge
www.kreftforeningen.no/
www.mennogkreft.no

 

Artikler om menn og kreft

God livskvalitet etter testikkelkreft

Menn er ikke tause om kreft

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon