fbpx

Konferanse: Kunsten å være minoritetsmann

Reform, Batteriet Bodø og KUN Senter for Kunnskap og Likestilling inviterte til konferansen “Kunsten å være minoritetsmann” i Bodø 18. og 19. november. Klikk her for program, oppsummering og bilder fra dagen!

35 personer samlet seg på Internasjonalt Senters hyggelige lokaler i Bodø, for å diskutere mannsrollens utvikling i det flerkulturelle Bodø. Konferansen ble innledet av Reforms Nina Jon, som fortalte om mannsrollens utvikling i Norge, og om store endringer og bred spennvidde i både mannens og kvinnens handlingsrom. Deretter fortalte tre menn med etnisk minoritetsbakgrunn sin historie. Ali Horori gjenfortalte fordommene han gjennom sin oppvekst er blitt møtt med, og snakket om hva de har gjort med hans bilde av seg selv som mann. Haitham El-Noush tok for seg fem myter om minoritetsmenn og likestilling, særlig myten om at minoritetsmenn møter likestilling for første gang i Norge, og myten at likestilling er vanskeligere for minoritetsmenn enn for majoritetsmenn. Til sist fortalte Mohamed Absamed Ali om utfordringene ved å flytte til Bodø som ung mann, og etterlyste flere fritidstilbud for ungdommer i Bodø.

Etter fortellingene fortalte representanter fra fem organisasjoner om sine erfaringer med arbeid med etniske minoritetsmenn. Dulo Dizadevic fra IMDI fortalte at mannsperspektivet var nytt for direktoratet, men brukte egne erfaringer til å illustrere dets nødvendighet. Tonje Brunstad fra Røde Kors fortalte om organisasjonens aktiviteter for kvinner og menn, og Tomas Lopez fra KIM og Dialogforum fortalte om problemene ved frivillig sektor for å engasjere minoritetsmenn. Per Sverre Steinbakk fra Politiet delte sine erfaringer fra Politiets forebyggende arbeid med etniske minoritetsmenn. Kurt Lyngved avsluttet med å trekke linjene til Batteriets arbeid med hjelp til selvhjelp.Konferanse_Ali_Faffler

Konferansier Elise Viksaas ledet politikerpanelet, som besto av SV’s Kirsten Hasvoll, Rødts Svein Olsen og Høyres Ole Marius Svendsen.

På kvelden inviterte Reform og Batteriet til intimkonsert. Internasjonalt Senters egne Frederic Johnson med band spilte afrikanske trommer, fulgt av unge singer-songwriter Ingeborg Edvardsen. Kveldens stjerne var Magnus Eliassen!
Konferanse_plenum

 

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon