fbpx

Konferanse: Historier som ikke finnes – Menn utsatt for vold i nære relasjoner

Norsk Krisesenterforbund og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet arrangerte konferanse i Oslo 23. november. Fra Reform fortalte Ole Bredesen Nordfjell om maskulinitetsperspektiver på menn utsatt for partnervold, og Bjørn Lovland delte erfaringer om tilbud til voldsutsatte menn.

Her kan du lese fra programmet og få tilgang til foredragene til Ole og Bjørn.

Fra programmet

Et umannlig og språkløst univers – maskulinitetsperspektiver på menn utsatt for partnervold ved Ole Bredesen Nordfjell, sosiolog og rådgiver ved Reform ressurssenter for menn
Vold mot menn i nære relasjoner – kunnskapsgjennomgang og rapport fra et pilotprosjekt ved Ole Kristian Hjemdal, sosiolog og seksjonsleder ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
När Mardrömmen Blev Sann – en berättelse om mitt liv och hur jag blev misshandlad av min förre sambo ved Glenn Forrestgate, forfatter
Å gå på nåler hele tiden – en kvalitativ studie av partnervoldutsatte menn ved Tove Ingebjørg Fjell, professor i kulturvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen
Stortingsrepresentant André Oktay Dahl intervjuer et panel bestående av representanter fra hjelpeapparatet om deres erfaringer med og refleksjoner rundt voldsutsatte menn som målgruppe. Deltakere: Dag Simen Grøtterud, Oslo politidistrikt, Hege Sølvesen, barnevernstjenesten i Bærum, Asbjørn Solevåg, Enerhaugen familievernkontor, Ann Helen K. Lomsdalen, overgrepsmottaket i Østfold, og Trond Egil Hansen, Allmennlegeforeningen
Tilbud til voldsutsatte menn og deres barn – erfaringer og status” ved Bjørn Løvland, Reform ressurssenter for menn, Ragnar Kværness, psykolog, Wenche Jonassen, NKVTS, Astrid Abelseth, Krisesenteret for Molde og omegn IKS, Kristin Halvorsen, Hønefoss Krisesenter og Inger-Lise Walmsness Larsen, Oslo Krisesenter
Norsk Krisesenterforbund og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet arrangerte konferanse i Oslo 23. november.
(Se fullstendig program og omtale av bidragsyterne til konferansen her)

Ta kontakt med Ole Nordfjell eller post@reform.no for å få tilgang til deres foredrag
Hvorfor en konferanse om menn

Vold mot menn som begås i nære relasjoner må kunne sies å være enda mer tabubelagt enn tilsvarende vold mot kvinner. Posisjonen som offer er for mange vanskelig å forene med deres mannsrolle. Tilsvarende er det vanskelig å tenke seg at kvinnelige samboere, kjærester, ektefeller og mødre kan stå for volden. Allikevel vet vi at dette forekommer relativt ofte. Den hittil eneste landsomfattende undersøkelsen om partnervold i Norge kom i 2005 og ble utført av Norsk institutt for by- og regionforskning. Den viser at kvinner og menn utsettes for om lag like mye vold i parforhold. Riktignok er det slik at flest kvinner utsettes for den mest alvorlige og grove volden, men når det gjelder mindre alvorlig vold er kvinner og menn likt representert, både som utsatte og som utøvere. For barn som vokser opp i familier med vold er det like alvorlig uansett hvem som er ansvarlig for volden. I dag vet vi at det å være vitne til vold i familien kan få store helsemessige og sosiale konsekvenser for barn.
I Norge og mange andre land har vi hatt tradisjon for først og fremst å se kvinner som utsettes for vold. Fra syttitallet og opp til i dag har synliggjøring og kamp mot vold mot kvinner vært en av de viktigste oppgavene for kvinnebevegelsen. Etableringen av krisesentrene samt gjennomslaget for en tydelig og ekspansiv offentlig politikk når det gjelder å bekjempe vold i nære relasjoner, er noen av bevegelsens viktigste seire. I dagens situasjon der man langt på vei har lykkes i å etablere holdninger som ikke tolererer vold i nære relasjoner, er det viktig å utvide perspektivet. Å bekjempe vold bør ikke lenger være forbeholdt de som utkjemper kjønnskamp. I stedet er det nødvendig å se at vold i nære relasjoner går begge veier og rammer begge kjønn.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon