fbpx
Print Friendly version of featured image

Juridisk hjelpetilbud

Reform gir tilbud om juridisk hjelp til menn med minoritetsbakgrunn som mener seg utsatt for diskriminering i arbeidslivet, på boligmarkedet eller i det offentlige tjenesteapparatet.

Likestilling er en grunnverdi i det norske samfunnet. Diskriminering er handlinger som med eller uten hensikt forskjellsbehandler personer usaklig. For eksempel at søkernes kjønn, hudfarge, etnisitet eller seksuelle legning, får negativ betydning. Diskriminering er forbudt.

Har du opplevd diskriminering?

En av hovedformålene med likestillings- og diskrimineringsloven er å bedre minoriteters stilling. Som et prøveprosjekt tilbyr Reform gratis juridisk bistand til menn med innvandrerbakgrunn, som har opplevd usaklig diskriminering i konkrete saker som gjelder:

  • Arbeidslivet (intervju, ansettelse, lønnsfastsettelse, opprykk, trakassering etc.)
  • Boligmarkedet (leie)
  • Offentlige tjenester

Hvis det er grunn til å tro at du har blitt utsatt for diskriminering på grunn av etnisitet, representerer Reform deg i din sak overfor Diskrimineringsnemnda.

Det er Reforms rådgiver Shorish Azari som betjener dette tilbudet.

> Les intervju med Azari her

Ta kontakt!

Du kan ta kontakt med oss på to måter:

Du kan enten fylle ut kontaktskjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg.

Du kan også ta direkte kontakt med vårt saksmottak på telefon: +47 22 34 09 50.

Dersom det er nødvendig, kan vi, etter avtale, møte deg slik at du kan fortelle om din sak personlig.

Gratis og med taushetsplikt

Tilbudet er gratis, og vi har taushetsplikt om din henvendelse og sak.

Hvis vi vurderer at det er grunn til å tro at du kan ha blitt usatt for diskriminering på grunn av etnisitet, sender Reform i samarbeid med deg en klage til Diskrimineringsnemnda og representerer deg i den videre prosessen.

Vilkår for vår bistand

  • Saken din må være knyttet til diskriminering i arbeidslivet, på boligmarkedet eller i møte med offentlige tjenester
  • Vi bistår kun i saker som gjelder Likestillings- og diskrimineringsloven
  • Vi forbeholder oss retten til å ikke ta imot saken din, dersom vi ikke har kapasitet


Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon