fbpx

Innspill til langsiktig plan for forskning, evaluering og utvikling av kunnskapsgrunnlag på likestillingsfeltet (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Kortfattet skriftlig tilbakemelding fra Reform på arbeidet som nå gjøres med en langsiktig plan for forskning, evalueringer og utvikling av kunnskapsgrunnlag på alle Bufdirs fagområder. Fra vår side konkretiseres dette til likestillingsfeltet, og til gutter og menns særlige utfordringer. Tre punkter vektlegges: 1) Hvordan gjør fedre farskap de første årene av barnas liv?, 2) Menns kortere levealder og tidligere død og 3) Seksuell vold mot menn.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon