FULLFØRT: Hvitt Bånd/The White Ribbon

hvitt_baand_norgeReform er norsk representant for den internasjonale Hvitt Bånd-kampanjen til bekjempelse av menns vold mot kvinner og seksuell trakassering.

Vi oppfordrer gutter og menn til å ta stilling, til å ta ansvar og til å si nei til vold mot kvinner. 

Hvitt Bånd er en del av det internasjonale “White Ribbon”- kampanjen, som finnes i over 60 land i alle verdensdeler.

Hvitt Bånd skal –

• synliggjøre og øke menns engasjement mot vold mot kvinner
• vekke positivt engasjement, ikke spre skremmebilder
• virke både på individnivå og allment nivå
• bidra til økt kunnskap om menns holdninger til vold mot kvinner
• tilby undervisningspakker, workshops og annen kunnskapsformidling
• drive kontinuerlig rekruttering av samarbeidspartnere og ambassadører
• stimulere arbeidet mot vold gjennom årlig utdeling av Hvitt Bånd-prisen
• formidle aktuell informasjon gjennom nettstedet hvittband.no
• etablere 25. november som den årlige markeringen av menns engasjement mot vold

Hva er The White Ribbon?
The White Ribbon ble startet i Canada i 1991. Foranledningen var at en mann skjøt og drepte 14 kvinner på en høyskole i Montreal 6. desember 1989. Siden har kampanjen spredd seg til rundt 60 land i alle verdensdeler. White Ribbon er i dag verdens største enkelttiltak rettet mot menns og gutters holdninger til vold mot kvinner. White Ribbon markeres hvert år den 25. november, FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.

Reform har tidligere mottatt økonomisk støtte til Hvitt Bånd fra