fbpx

Hva vet vi egentlig om ungdoms kjærestevold i Norden?

Logo Stopp kjærestevolden mars 2016Fredag 15. april samler Reform fagfolk fra alle de nordiske landene til en unik ekspertkonferanse i Oslo om ungdoms kjærestevold i Norden.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Män För Jämställdhet (Sverige), Profeministimiehet (Finland) og Nordic MenEngage. Arrangementet er finansiert av NIKK – Nordisk information för kunskap om kön.

30 nordiske eksperter

Hedda Hakvåg

Ser fram til fredagens konferanse: Rådgiver i Reform, Hedda Hakvåg.

– Vi ser fram til å samle så mange framtredende fagfolk og forskere på feltet til erfaringsutveksling i Oslo, sier Hedda Hakvåg, rådgiver i Reform og møteleder for fredagens konferanse.

På konferansen deltar 30 eksperter fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge som jobber med ungdom, likestilling og voldsforebygging. Konferansens oppgave er dels å kartlegge hvor arbeidet med kjærestevold står i de ulike landene, dels å utarbeide anbefalinger til det videre arbeid mot ungdoms kjærestevold i Norden.

Stort problem

Vold i nære relasjoner er i økende grad blitt satt på den politiske og sosiale dagsordenen i Norden.

– Likevel retter mange av tiltakene og forskningen seg mot voksne og voksnes situasjon. Ungdom som utøver eller er utsatt for kjærestevold og annen intimvold er en lite synlig gruppe, sier Hakvåg.

Dette til tross for at en norsk undersøkelse om vold og voldtekt (NKVTS, 2015) har vist hvor utbredt kjærestevold er:

  • Nesten 1 av 5 forespurte ungdom mellom 16 og 17 år hadde opplevd kontrollerende adferd fra en kjæreste og 3,8 % sa de hadde blitt utsatt for fysisk kjærestevold.
  • 13,3 % av forespurte jenter og 3,7 % av forespurte gutter i 16-17års alderen oppga at de har opplevd en eller annen form for seksuelt overgrep.

Mer kunnskap nødvendig

Reform har i flere år jobbet med kjærestevoldproblematikk. I undervisningsopplegget «Stopp kjærestevolden» møtes ungdom fra 14 til 18 år.

– Erfaringen har overbevist oss om at det trengs mer kunnskap om og innsats mot ungdoms kjærestevold, sier Hedda Hakvåg.

– Det er også stort behov for en nordisk ekspertkonferanse om kjærestevold for å samordne innsatsen på feltet.

Konferansen åpnes av statssekretær Kai-Morten Terning fra Barne- og likestillingsdepartementet, og vil være åpen for pressen.

Se programmet for kjærestevoldkonferansen her

For mer informasjon og spørsmål om presseadgang, kontakt Hedda Hakvåg, telefon 478 37 994

Are Saastad Are Saastad

Are har ledet Reform siden 2012. Han er utdannet psykiatrisk hjelpepleier, med lang erfaring fra helsevesenet og med samfunnsspørsmål. Som sakprosaforfatter har han blant annet utgitt "Usynlige menn. Et nytt perspektiv på norsk likestilling" (Dinamo, 2022). Are sitter i det regjeringsoppnevnte Mannsutvalget.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon