fbpx

Gruppesamtaler endrer holdninger til voldtekt

Onsdag 13. juni holdt Reform et innlegg på Litteraturhuset i Oslo. Arrangementet var i regi av Amnesty, Antirasistisk senter og Oslo Politidistrikt. Reform fokuserte på to av våre erfaringer fra Kjærestevoldstiltakene: ungdommenes holdninger om vold og voldtekt og gutters opplevelser av grenser i seksuelle relasjoner som diffuse.

Etter å ha kartlagt en rekke ungdommers holdninger, ser vi at jenter og gutter stort sett har samsvarende holdninger. Imidlertid er det en andel på ca 10 prosent av guttene som har det vi kan kalle for usunne holdninger ved for eksempel å være uenig at det å forsøke å ha sex med noen som sover ikke kan karakteriseres som en seksuell krenkelse.

Reform har gjennom kjærestevoldsprosjektet fått bekreftelse på en antakelse vi har hatt: En gutt gjør og mener det han tror andre gutter forventer av han. Unge gutter er ofte veldig utrygge, og vil ikke skille seg ut negativt.

Gutter har ikke hatt rom for å lære, diskutere og reflektere over temaer omkring kjæresteforhold, sex og overgrep sammen med jenter. Gjennom å la ungdommer diskutere, vil kjrestevoldholdningsforskjellene synliggjøres. I de fleste tilfeller vil flertallet vil korrigere mindretallet.

Reforms innlegg ble gjenstand for flere oppslag i media, blant annet i Dagsavisen, VG, Utrop, og i Norgesglasset

Tiltak mot kjærestevold er et av Reforms prosjekter. Dersom du ønsker at Reform skal holde foredrag eller gruppearbeid for ungdommer i din organisasjon eller på din skole, kontakt Bjørn Løvland på 22340950.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon