fbpx

Gratulerer med kvinnedagen!

kvinnekamp

8. mars er en viktig dag å markere at vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem.

Lørdag 8. mars er det internasjonale kvinnedagen. Dagen blir blant annet brukt til å vise avstand til vold mot kvinner. Reform støtter dette arbeidet, blant annet gjennom vår deltakelse i kampanjen Stopp vold mot kvinner.

Vold mot kvinner er ikke et «kvinneproblem», det er et samfunns- og folkehelseproblem. Reform har et helhetlig fokus på vold i nære relasjoner og effektene volden har på familien som helhet. Vi deltok nylig under lanseringen av den europeiske rapporten om vold mot kvinner i EU. Rapporten viser at så mange som 62 millioner kvinner er utsatt for vold. Vold mot kvinner har ofte barn som vitner. Disse barna står i fare for å kopiere foreldrenes handlingsmønster – og slik går volden i arv.

Den nye, norske undersøkelsen fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at også menn opplever vold, både fra fremmede og i nære relasjoner. Mange unge gutter blir utsatt for vold av sine foresatte. Det er viktig at disse guttene også blir sett i debatten omkring vold i nære relasjoner. Erfaringer Alternativ til vold (ATV) har gjort seg, viser at over 60% av voldsutøverne selv har egen offererfaring. Også dette er et viktig moment når man skal jobbe med å redusere volden i samfunnet vårt.

Reform oppfordrer alle menn og kvinner til å markere 8. mars, gjerne ved å slutte seg til et arrangement og gå under paroler som krever stopp i vold mot kvinner.

Reform avatar Reform – ressurssenter for menn

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon