Gratulerer med kvinnedagen!

kvinnekamp

8. mars er en viktig dag å markere at vold i nære relasjoner er et samfunnsproblem.

Lørdag 8. mars er det internasjonale kvinnedagen. Dagen blir blant annet brukt til å vise avstand til vold mot kvinner. Reform støtter dette arbeidet, blant annet gjennom vår deltakelse i kampanjen Stopp vold mot kvinner.

Vold mot kvinner er ikke et «kvinneproblem», det er et samfunns- og folkehelseproblem. Reform har et helhetlig fokus på vold i nære relasjoner og effektene volden har på familien som helhet. Vi deltok nylig under lanseringen av den europeiske rapporten om vold mot kvinner i EU. Rapporten viser at så mange som 62 millioner kvinner er utsatt for vold. Vold mot kvinner har ofte barn som vitner. Disse barna står i fare for å kopiere foreldrenes handlingsmønster – og slik går volden i arv.

Den nye, norske undersøkelsen fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) viser at også menn opplever vold, både fra fremmede og i nære relasjoner. Mange unge gutter blir utsatt for vold av sine foresatte. Det er viktig at disse guttene også blir sett i debatten omkring vold i nære relasjoner. Erfaringer Alternativ til vold (ATV) har gjort seg, viser at over 60% av voldsutøverne selv har egen offererfaring. Også dette er et viktig moment når man skal jobbe med å redusere volden i samfunnet vårt.

Reform oppfordrer alle menn og kvinner til å markere 8. mars, gjerne ved å slutte seg til et arrangement og gå under paroler som krever stopp i vold mot kvinner.

Daniel Paul Getz Daniel Paul Getz

Daniel har arbeidet i Reform siden 2013, er utdannet sosionom og har blant annet bakgrunn fra arbeid i frivillig sektor og kommunal barneverntjeneste. Daniel har vært primus motor for å markere 19. november som den internasjonale mannsdagen i Norge. I Reform jobber Daniel med ulike likestillingsspørsmål, med en spesiell vekt på arbeid med innvandrermenns situasjon.

Les også disse artiklene

Meld deg på Reforms nyhetsbrev

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev med samfunnsrelevante kommentarer, nyheter, med mer.

Close Menu Icon